Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 3 september 2002
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Nota Aanbestedingsbeleid Dordrecht 2002
De nota is u eerder toegezonden; in de vorige vergadering heeft u aangegeven
het onderwerp in de volgende vergadering te willen bespreken.
Besluit Aangedrongen wordt op een krachtige coördinatie en controle mede via duidelijke verslaglegging. Toepassing van relevante regelgeving en het zorgvuldig beperken van kwetsbare posities wordt noodzakelijk geacht. Voorts wordt het idee geopperd de handelwijze eens voor te leggen aan de onderzoekscommissie. Diverse toezeggingen worden gedaan en opgenomen in de afsprakenlijst. O.a. zal het onderwerp Integriteit de komende tijd opnieuw de aandacht krijgen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
4929 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 3 september 2002
Raadsvoorstel

knop+Terug.png Print