Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 6 juni 2002
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Jaarverslag 2001 (reeds afzonderlijk aan alle raads-en burgerleden toegezonden)
Besluit Fracties accoord. Op basis van het concept -verslag kunnen de volgende concrete toezeggingen worden genoemd: - budget Bleijenhoek:komt later terug; - autoverkeer:beleidsvisie moet een keer herijkt worden; - wijkverkeersplannen: er komt een stand van zaken-bericht vlak na de zomer; - voortgang uitvoering Fietsplan: 1x per halfjaar bespreken.

knop+Terug.png Print