Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 27 juni 2002
Agendapunt 9
Type Raadsvoorstel
Omschrijving (ter kennisneming) Overzicht verkeers- en parkeerbesluiten 2001
Besluit v.k.a.

knop+Terug.png Print