Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 4 juli 2002
Agendapunt 4
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Verkeersbesluit binnenstad, verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht, reactie op inspraak.
Voorstel: bespreken in raad 9-7.
Aande raad zal worden gevraagd:
1. in te stemmen met de Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht;
Besluit Fractiestandpunten: - D66 akkoord - ECO-Dordt: behoudt standpunt voor - SGP/CU akkoord - PvdA akkoord - CDA Finale standpunt in raad - VVD wil enkele zwaarwegende zaken eerst in fractie bespreken - Groen Links heeft nu geen vertrouwen in het voorstel en zal in raad met definitief standpunt komen - AOV/OU maakt een voorbehoud ten aanzienvan punt 3 ( nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht).
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
824 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 4 juli 2002
Raadsvoorstel

knop+Terug.png Print