Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 11 september 2001
Agendapunt 9
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Het verlenen van een krediet voor de aanpassing van de parkeerregulering in het centrum van Dordrecht alsmede het vaststellen van:
a. de verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren 2001 en
b. de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2001 (bijl.nr. 135).
Besluit Conform, zonder hoofdelijke stemming. Met de aantekening dat de fracties EcoDordt en AOV/Unie55+ tegen zijn.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
29 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 11 september 2001
Raadsvoorstel
documentgrootte
15 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 11 september 2001
Ontwerpbesluit
documentgrootte
77 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 11 september 2001
Notulen agendapunt
Amendement �De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 11 september 2001, ter bespreking van het voorstel tot aanpassing van de parkeertarieven;
is van mening dat de voorgestelde verhoging van de tarieven voor het belanghebbenden parkeren in een keer te fors is;
is tevens van mening dat de kosten gelijk dienen te zijn voor alle sectoren;
besluit de tarieven voor bewoners in drie fasen te verhogen en de tarieven tabel als volgt aan te passen:
vanaf 1-1-2002 tot f 15,- per maand ( 6,80)
vanaf 1-1-2003 tot f 17,16 per maand ( 8)
vanaf 1-1-2004 tot f 20,- per maand ( 9,08)
en gaat over tot de orde van de dag.�
Aanvaard Ja
Indieners  
Amendement �De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 11 september 2001, ter bespreking van het voorstel tot aanpassing van de parkeertarieven;
is van mening dat de voorgestelde verhoging van het zakelijk parkeren in een keer te fors is;
besluit het tarief voor zakelijke vergunningen in twee fasen te verhogen en de tarieven tabel als volgt aan te passen:
vanaf 1-1-2002 f 66,- ( 30) per maandag
vanaf 1-1-2003 f 77,13 ( 35) per maand;
hierbij dient het voorgestelde onderscheid in zakelijke vergunning te vervallen;
en gaat over tot de orde van de dag.�
Aanvaard Ja
Indieners  

knop+Terug.png Print