Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 8 april 2003
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Verlenen van een krediet voor de realisatie van het Leerpark.
Besluit Dit vergaderpunt wordt gelijktijdig met punt 5 behandeld. De fractie van ECO-Dordt dient een motie in inzake een verzoek aan het college om de Gezondheidsraad de plannen te laten beoordelen en de raad over de uitkomst daarvan te informeren. De raad heeft het voorstel conform en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De fracties van AOV/Ouderenunie en ECO-Dordt worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd, met de aantekening dat de AOV/Ouderen-unie aangeeft voor de kredieten voor het Wartburg College te zijn. De motie wordt gesteund door de fracties van ECO-Dordt en AOV/Ouderenunie. De andere fracties zijn tegen. De motie is verworpen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
35 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 8 april 2003
Raadsvoorstel
documentgrootte
28 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 8 april 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
103 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 8 april 2003
Notulen agendapunt
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
753 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Motie  
documentgrootte
40 Kb
motie.1000095.pdf
Verzoekt het College van B & W om de Gezondheidsraad de plannen te laten beoordelen zoals die tot nu toe zijn ontwikkeld en over de uitkomst daarvan de raad te informeren
Status Verworpen
Indieners  
Sleeking, P.H. (ECO-Dordt)
Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
Jansen-Marseille, mw. C.R. (ECO-Dordt)
Kuhlemeier-Booij, mw. L.J.(ECO-Dordt)
Schellekens-van der Meijde, mw. K.J. (ECO-Dordt)
Schalken-den Hartog, D.F.M.(ECO-Dordt)
Commissie standpunt De commissie onderwijs en welzijn kan zich met het voorstel verenigen en draagt dit voorstel voor als bespreekpunt in de raad van 08-04-2003.

knop+Terug.png Print