Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 10 juli 2001
Agendapunt 4
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instemmen met de jaarrekening 2000 van het Openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) (bijl.nr. 119)
Besluit Conform, zonder hoofdelijke stemming.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
25 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 10 juli 2001
Raadsvoorstel
documentgrootte
20 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 10 juli 2001
Notulen agendapunt

knop+Terug.png Print