Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 4 februari 2003
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Verlenen van een krediet voor uitvoering fase 2 van de herontwikkeling van de provinciale weg (bijl.nr. 20 ).
Besluit Het voorstel met betrekking tot de busbanen is met algemene stemmen aangenomen . Met betrekking tot het krediet voor de afritten N3 worden de fracties van ECO-Dordt, Groenlinks en D66 geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
50 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 4 februari 2003
Raadsvoorstel
documentgrootte
28 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 4 februari 2003
Ontwerpbesluit
documentgrootte
51 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 4 februari 2003
Notulen agendapunt
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
1986 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Commissie standpunt De commissie Ruimte en Economie kan zich vinden in onderdeel a. van het voorgestelde besluit en wil in meerderheid onderdeel b nog terugnemen voor bespreking in de fractie. Het voorstel wordt voorgedragen als bespreekpunt in de raad van 4-2-2003.

knop+Terug.png Print