Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 23 januari 2003
Agendapunt 10
Type Raadsvoorstel
Omschrijving (nr. SO/02/8409) Herinrichting Stevensweg � fase voorlopig ontwerp (bijlagen)

Besluit 2 insprekers: de heer van Valen namens winkeliersvereniging Dubbeldam en 23 bedrijven aan de Stevensweg; de heer Van Wijngaarden namens Streekplan-Geen Streek. WRO zegt toe opmerkingen van insprekers mee te nemen in de definitieve uitwerking van het ontwerp. Stukken worden ter kennisgeving aangenomen. De commissie besluit in ruime meerderheid het verzoek van het verhinderde commissielid Pols jr. om het de volgende vergadering te agenderen als bespreekpunt niet te honoreren en eerst definitieve voorstellen van het college af te wachten.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
320 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 23 januari 2003
Raadsvoorstel

knop+Terug.png Print