Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
Datum 14 januari 2003
Agendapunt 11
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Coördinatiepunt inkopen en aanbestedingen (SSC/02/3925)
De bijlage Inkoopplan & Advies gemeente Dordrecht van het bureau Combined Bussiness Power BV ligt op de griffie voor u ter inzage.
Besluit Wordt voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van dit stuk wordt de vraag gesteld of rekening wordt gehouden met de bevindingen in het bouwfrauderapport bij het aanbesteden. WOMT zegt één A4 toe over de bevindingen in het bouwfrauderapport i.r.t. het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. WOMT concretiseert zijn toezegging dat een notitie over integriteitsbeleid in maart in de commissie kan worden aangeboden.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
775 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 14 januari 2003
Raadsvoorstel

knop+Terug.png Print