Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 19 december 2002
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Verkeersproblematiek Zuidendijk-Schenkeldijk-Algolring (bijlagen)
Belanghebbenden zijn in kennis gesteld van de agendering van dit onderwerp in deze commissie.
Advies: gevraagd wordt in te stemmen met het voorstel en dit voor te dragen voor agendering voor de raad van 7 januari 2003.
Besluit Ter vergadering wordt een brief met bijlagen van 17 december 2002 van C.W. Valk uitgereikt. De commissie adviseert de raad met het voorstel in te stemmen en het als bespreekstuk te behandelen in de eerstkomende raad na 7 januari 2003. WRO zegt toe dat het college het voorstel zal uitwerken, in elk geval v.w.b. de kosten en de doseermodaliteiten.

knop+Terug.png Print