Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 20 november 2002
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Aanvulling op het programma voor onderwijshuisvesting 2000 m.b.t. de ingebruikname van Oranjelaan 264 door het Johan de Witt-gymnasium
Toelichting: . Betreft medebewindsbevoegdheid. Voorbereiding voor behandeling in de raad van 10-12-2002 als bespreekstuk of hamerstuk
Besluit De commissie kan zich in meerderheid met het voorstel verenigen. ECO-Dordt houdt eerst nader fractie-overleg, alvorens standpunt in te nemen. Decommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raad van 10-12-2002. ECO-Dordt zal stemverklaring afleggen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
191 Kb
pdf Raadsvoorstel  woensdag 20 november 2002
Raadsvoorstel

knop+Terug.png Print