Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 28 november 2002
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Realiseren openbaar vervoer- en fietsvoorziening Hugo van Gijnweg/Krispijnseweg, fase 1
Belanghebbenden zijn in kennis gesteld van de agendering van dit onderwerp in deze commissie.
Advies: gevraagd wordt in te stemmen met dit plan en voor het uitvoeren daarvan het gevraagde krediet beschikbaar te stellen. Dit voorstel voordragen voor agendering voor de raad van 10 december.
Besluit Twee insprekers : Dhr. Verstraate namens de wijk Zuidhoven en Dhr. Ridderhof namens de bewoners Hugo van Gijnweg 1-251. Decommissie wil in meerderheid het voorstel nog bespreken in de fracties. Het voorstel wordt voorgedragen als bespreekpun voor de raad van 10/12. Toegezegd wordt door WRO: 1. een voorstel voor de 2e fase Hugo van Gijnweg in het eerste kwartaal 2003 2. een notitie met nader uitleg over: a. de Groene Golf i.r.t. de busbaan; b. consequentiesvoor het OV indien geen busbaan; c. effecten wijkverkeersplan crabbehof Notitie gaat ook naar insprekers.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
1549 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 28 november 2002
Raadsvoorstel
documentgrootte
397 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 28 november 2002
Ontwerpbesluit

knop+Terug.png Print