Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 14 november 2002
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Parkeren binnenstad:
A. parkeermaatregelen binnenstad Dordrecht (bijlage)
Voor de volledigheid wordt u erop attent gemaakt dat in het voorliggende B&W-besluit geen wijziging van de verordening op de parkeerbelasting is voorzien. Onderhavig stuk vraagt derhalve geen besluitvorming in de raad.
Besluit Besproken, mede o.b.v. 14 inspreekbijdragen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
621 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 14 november 2002
Raadsvoorstel

knop+Terug.png Print