Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 30 oktober 2002
Agendapunt 3
Type Overig
Omschrijving Onderwijshuisvestingsprogramma 2003
Voorbereiding voor behandeling in raad van 12-11-2002 als bespreekstuk of als hamerstuk
Besluit Na enkele vragen om toelichting gaat de commissie accoord met dit hamerstuk

knop+Terug.png Print