Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Groslijst Adviescommissie
Datum 19 december 2008
Agendapunt 180
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .180e Nagekomen stukken over het hostel:
a. Situatiefoto’s van 4 hostels in Utrecht, toegezonden door de Wijkraad Sterrenburg (zie RIS)
b. E-mailbericht van de heer G.J. in ’t Veld d.d. 14 november 2008, kenmerk: MO/2008/2727 (bijgaand)
c. E-mailbericht van de heer B. van Bloppoel en mevrouw M. Antonic d.d. 16 november 2008, kenmerk: MO/2008/2728 (bijgaand)
d. E-mailbericht van de heer C.A.H. Jaspar d.d. 19 november 2008 (bijgaand)
e. E-mailbericht van de Wijkraad Sterrenburg d.d. 19 november 2008 (bijgaand)
f. Verslag van de 2e bewonersbijeenkomst op 13 november 2008
g. Verslag van het Sprekersplein op 18 november 2008 (bijgaand)
h. Op uitdrukkelijk verzoek van de fractie B.V.DORDT: verslag van de adviescommissie van 13 mei jl., voor zover betrekking hebbend op het hostel


Besluit  
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
25 Kb
pdf Toelichting op ontwerpbesluit  vrijdag 19 december 2008
Toelichting op ontwerpbesluit
documentgrootte
3066 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  vrijdag 19 december 2008
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
21 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  vrijdag 19 december 2008
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
24 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  vrijdag 19 december 2008
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
34 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  vrijdag 19 december 2008
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
20 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  vrijdag 19 december 2008
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
103 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  vrijdag 19 december 2008
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
36 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  vrijdag 19 december 2008
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print