Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 18 juni 2002
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen Jaarverslag inclusief stadsjaarrekening 2001 (bijl.nr. 101).
Besluit Besproken en vragen beantwoord. Cf. ingestemd. Als bespreekpunt naar raad 18 juni 2002.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
35 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 18 juni 2002
Raadsvoorstel
documentgrootte
44 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 18 juni 2002
Ontwerpbesluit
documentgrootte
135 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 18 juni 2002
Notulen agendapunt
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
12835 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Dongen, J.J.W. van (D66)
foto raadslid Heijningen, F.D. van
foto raadslid Mostert, H. (CU/SGP)
foto raadslid Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
foto raadslid Steensel, D.A. van (CDA)
foto raadslid Vermeulen, D.E. (VVD)
foto raadslid Tazelaar, H.J. (VSP)
foto raadslid Katif, J.B.(PVDA)
foto raadslid Kn├╝ppe, B.F.M.(PVDA)
foto raadslid Veldhuijzen, drs. G.
foto raadslid Wende, F. van der (PVDA)
foto raadslid Berg-Pupovic, mw. Y.A.J. van den (GL)
Commissie standpunt Besproken en vragen Beantwoord.
Cf. ingestemd. Als bespreekpunt naar raad 18 juni 2002.

T.a.v. vraag mw. Wemmers over WIK: Nog in 2002 wordt teruggekomen op stand van zaken.

T.a.v. vraag dhr. Tasgin over project Schapenkop: Ca.sept.2002 wordt duidelijkheid verwacht hoe om te gaan met (veiligheid)speeltuinen.

T.a.v. vraag mw. Becks over inzet subsidiemiddelen homo-emancipatie: Wordt meegnomen naar college.

T.a.v. vraag mw. Stevens over functioneren DWO, alsmede jongerenwerk/JIP: Afzonderlijke bespreking in najaar 2002 over activiteitenen uit te voeren beleid DWO.

T.a.v. vraag dhr. Donk over verantwoording ROC over ingekochte projecten: VAVO-notitie volgt.

T.a.v. vraag dhr. Donk over zelfstandigenproject woonwagenbewoners: Er verschijnt binnenkort (integrale) nota woonwagenbeleid, die in cie W&L wordt behandeld. Cie O&W ontvangt deze t.k.n.

knop+Terug.png Print