Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 7 november 2000
Agendapunt 13
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen programma en overzicht onderwijshuisvesting primair en voortgezet onderwijs 2001 (bijl.nr. 189).
Besluit Conform, zonder hoofdelijke stemming.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
35 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 7 november 2000
Raadsvoorstel
documentgrootte
10 Kb
pdf Notulen agendapunt  dinsdag 7 november 2000
Notulen agendapunt

knop+Terug.png Print