Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 19 december 2006
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen Herijking van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2006 (200*.
Besluit Met algemene stemmen vastgesteld. De fractie van B.V.DORDT legt een stemverklaring af, waarin wordt aangegeven dat tijdelijke huisvesting bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de hoofdvestiging moet worden gesitueerd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
41 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 19 december 2006
Ontwerpbesluit
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 .200 Raadsvoorstel herijking IHP

knop+Terug.png Print