Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 5 december 2006
Agendapunt 3
Type Raadsvoorstel
Omschrijving b. de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren
Besluit Mevrouw N. de Smoker-van Andel verzoekt de voorzitter in de gehele Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen op het begrip voertuig te laten vervangen door motorvoertuig en in de tarieventabel het woord vertrekken te veranderen in verstrekken. De voorzitter zegt dit toe. Het amendement 1A wordt met algemene stemmen aangenomen. De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie B.V. DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft de fractie tegen de genoemde voorstellen te stemmen, omdat de aanpassingen van tijdsgrenzen zoals genoemd in motie 2 niet zullen worden opgenomen in de verordeningen. De raad stemt in met het voorstel Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil en stelt de bij het raadsvoorstel behorende verordeningen, inclusief het aangenomen amendement en de door de voorzitter toegezegde aanpassingen, vast. Hierbij moet worden aangetekend dat de fractie van B.V. Dordt wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. De moties 6 en 8 worden door de indieners ingetrokken. Motie 1 wordt verworpen met de stemmen van de fracties van B.V. DORDT en GroenLinks voor. Mevrouw N. de Smoker- van Andel legt namens de fractie van ECO-Dordt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat haar fractie verdeeld zal stemmen. Motie 2 wordt verworpen met de stemmen van de fracties van B.V. DORDT, VSP, D66 en GroenLinks en mevrouw K.J. Schellekens-van der Meijde(ECO-Dordt) voor. De andere fracties met inbegrip van mevrouw N. de Smoker-van Andel (ECO-Dordt) stemmen tegen. Motie 3 wordt met algemene stemmen aangenomen. Motie 4 wordt verworpen met de stemmen van de fracties van GroenLinks, ECO-Dordt en VSP voor. Motie 5 wordt verworpen met de stemmen van de fractie van ECO-Dordt en VSP voor. Motie 7 wordt verworpen mer de stemmen van de fractie van GroenLinks, VSP, ECO-Dordt en D66 voor.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
70 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 5 december 2006
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
14013 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Dongen, J.J.W. van (D66)
foto raadslid Sleeking, P.H. (B.V.DORDT)
foto raadslid Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
foto raadslid Staat, B. (CU/SGP)
foto raadslid Tazelaar, H.J. (VSP)
foto raadslid Oever, F.J. van den
foto raadslid Bruggeman, J.C.C.(CDA)
foto raadslid Merx, M.P.P.M.(VVD)
foto raadslid Verk, C.A. van(PVDA)
foto raadslid Nederpelt, W.J.M.(GL)
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 .20 Nieuwe Parkeerregels Binnenstad 19e eeuwse Schil

knop+Terug.png Print