Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 5 december 2006
Agendapunt 3
Type Raadsvoorstel
Omschrijving a. de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen
Besluit motie vervangende locaties(motie 7) waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken welke lokaties onder welke voorwaarden als vervangende locaties voor het Enecoterrein en het terrein Weeskinderendijk in aanmerking komen en vervolgens de raad zo snel mogelijk doch uiterlijk eind 2007 hierover te informeren; motie zakelijke vergunningen(motie 8), waarin het college wordt opgeroepen om voor reeds gevestigde ondernemers maatwerk te ontwikkelen, de raad hierover te informeren en indien nodig een voorstel aan de raad voor te leggen om de verordeningen aan te passen. Reactie van wethouder F.J. van den Oever namens het college van burgemeester en wethouders: amendement 1a: het college kan zich hierin vinden; amendement 2: het college ontraadt dit amendement; motie 1: het college ontraadt deze motie; motie 2: het college ontraadt de motie; motie 3: het college acht deze motie aanvaardbaar; motie 4: het college ontraadt deze motie; motie 5: het college ontraadt deze motie; motie 6: het college ontraadt deze motie; motie 7: het colege acht deze motie overbodig; motie 8: het college ontraadt deze motie. De wethouder zegt toe dat hij wil bezien in hoeverre de 59 ondernemingen die nu meer dan 2 zakelijke vergunningen hebben via een hardheidsclausule kunnen worden ontzien. Hierbij geldt wel dat de ondernemer moet kunnen aantonen dat zonder de extra vergunningen zijn bedrijfsvoering ernstig wordt geschaad.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
80 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 5 december 2006
Ontwerpbesluit
documentgrootte
56 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 5 december 2006
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
14013 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 .20 Nieuwe Parkeerregels Binnenstad 19e eeuwse Schil

knop+Terug.png Print