Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Groslijst Adviescommissie
Datum 19 december 2008
Agendapunt 20
Type Overig
Omschrijving Nieuwe Parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil

- Voorblad stukken voor de adviescommissie-gemeenteraad (LINK)

- Leeswijzer bij raadsvoorstellen betreffende nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e eeuwse schil (LINK)

- Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil - krediet votering (LINK)

- Ontwerpbesluit over in het kader van de nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil en de daarbij horende begroting en kredietvoorstel (LINK)

- Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK)

- VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen (LINK)

- Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK)

- Toelichting BIJLAGE 1 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (LINK)

- Ontwerpbesluit VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (LINK)

- BenW besluit inzake nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil (LINK)

- voorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19" eeuwse Schil. (LINK)

- Ontwerp Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting (LINK)

- Ontwerpbesluit aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren (LINK)

- Ontwerp besluit BELEIDSREGELS met betrekking tot het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen (LINK)

- Voorinspraaknota Nieuwe Parkeermaatregelen (LINK)

- Inspraaknota Nieuwe Parkeerregels (LINK)

- Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 (LINK)

- Beantwoording vragen Agendacommissie Nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e Eeuwse Schil d.d. 31 oktober 2006 (LINK)
Besluit  

knop+Terug.png Print