Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 17 oktober 2006
Agendapunt 4
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instemmen met projectaanpak en resultaten naar aanleiding van de Motie en beschikbaar stellen van een krediet (156)

Besluit De raad stemt in met de projectaanpak en resultaten naar aanleding van de motie parkeren oostelijke stadsdelen en het beschikbaar stellen van een krediet, met de aantekening dat de fractie van ECO-Dordt wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 .156 Uitwerking Motie Oostelijke stadsdelen

knop+Terug.png Print