Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 12 september 2006
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen voorbereidingsbesluit voormalige PABO-locatie (128)

Besluit De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie van B.V. DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat zijn fractie tegen het vaststellen van dit voorbereidingsbesluit is. Hierbij verwijst hij naar al eerder in de discussie over deze locatie genoemde bezwaren. Mevrouw N. de Smoker-van Andel geeft namens de fractie van ECO-Dordt aan om bekende redenen tegen dit voorstel te stemmen. De heer H.J. Tazelaar geeft aan dat de VSP ook tegen zal stemmen. De raad stelt het voorbereidingsbesluit voormalige PABO-locatie vast met de aantekening dat de fracties van B.V. DORDT, ECO-Dordt en de VSP worden geacht tegen te hebben gestemd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
31 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 12 september 2006
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
90 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 .128 Voorbereidingsbesluit PABO-locatie

knop+Terug.png Print