Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 4 juli 2006
Agendapunt 7
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beschikbaar stellen van een krediet voor de ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug

Besluit De heer P.H. Sleeking geeft namens B.V. DORDT aan dat zijn fractie kan instemmen met het voorstel, onder de voorwaarde dat bij het definitieve plan een 100% positief advies van de welstandscommissie aanwezig is. Mevrouw S.M. Wemmers-Wanrooij verklaart namens de fractie van de VSP dat de fractie tegen het voorstel is, omdat de veranderingen geen verbeteringen zijn in het kader van de historische uitstraling van het gebied en de authenticiteit van de enige oude stadbrug hiermee verloren gaat. Verder vindt de fractie dat er rechtsongelijkheid zou kunnen ontstaan, omdat de gemeente een gedeelte van de huurkosten van de vernieuwde kiosken voor zijn rekening gaat nemen. Wethouder van den Oever zegt toe dat alleen bij een positief advies van de Welstandscommissie de renovatie/herbouw van de kiosken zal plaatsvinden. De raad stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug, met de aantekening dat de fractie van VSP wordt geacht tegen te hebben gestemd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
33 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 4 juli 2006
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
640 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Sleeking, P.H. (B.V.DORDT)
foto raadslid Oever, F.J. van den
foto raadslid Wemmers-Wanrooij, mw. S.M.(VSP)
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 .6 Raadsvoorstel ontwikkeling kiosken Vriesebrug

knop+Terug.png Print