Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 4 juli 2006
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen Jaarverslag 2005 inclusief de jaarrekening 2005

Besluit De heer P.H. Sleeking dient namens de fractie van B.V. DORDT een motie "D.M.H.C" in, waarin wordt verzocht de aanvraag van de hockeyvereniging te honoreren en daartoe een voorstel aan de raad voor te bereiden op basis van het resultaat van de rekening 2005. De heer W. van der Kruijff dient namens een fractie van het CDA een amendement in, waarin beslispunt 3 van het besluit SBC/2006/301 als volgt wordt gewijzigd "in te stemmen met de volgende bestemming van het financieel resultaat 2005 - € 18.940.178 conform bijlage 1 raadsvoorstel ("technisch")- € 2.187.909 conform bijlage 3 ("inhoudelijk"), € 8.158.913 toevoegen aan de algemene reserve." Mevrouw van den Berg dient namens de fractie van GroenLinks aanvullende informatie in met betrekking tot de op 28 januari 2006 ingediende motie "spaarlampen". Wethouder J.W. Spigt zegt toe dat na het zomerreces met een voorstel over de spaarlampen naar de raad te komen. Wethouder Van den Oever geeft aan dat het college het amendement over het grit zal overnemen. Wethouder Kamsteeg zegt toe na het reces te komen met een raadsinformatiebrief over de voortgang in de totstandkoming van de hostel. Wethouder Albayrak zegt toe bij de begroting met een overzicht te komen over hoe het nu gaat met het invullen van aanwezige stageplaatsen. De wethouder geeft aan dat de DHMC-motie zal worden meegewogen in de begroting. De heer Sleeking houdt de motie aan tot het moment dat de antwoorden op de art.40 vragen over DMHC binnen zijn en worden behandeld. Hij geeft hierbij wel aan dat hij niet wil wachten op behandeling van de begroting. Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. De raad stemt unaniem in met de beslispunten zoals verwoord in het ontwerpbesluit, inclusief de wijzigingen voortvloeiende uit het met algemene stemmen aangenomen amendement.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
362 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 4 juli 2006
Raadsvoorstel
documentgrootte
33 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 4 juli 2006
Ontwerpbesluit
documentgrootte
1051 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 4 juli 2006
Beleidsnota
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
10291 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Dongen, J.J.W. van (D66)
foto raadslid Kamsteeg, A.T.
foto raadslid Kruijff, W. van der (CDA)
foto raadslid Mostert, H. (CU/SGP)
foto raadslid Sleeking, P.H. (B.V.DORDT)
foto raadslid Spigt, J.W.
foto raadslid Steensel, D.A. van
foto raadslid Tazelaar, H.J. (VSP)
foto raadslid Oever, F.J. van den
foto raadslid Pols, D.(VVD)
foto raadslid Albayrak, N.
foto raadslid Weidema, H.S.(PVDA)
foto raadslid Smoker-van Andel, mw. N. de (ECO-Dordt)
foto raadslid Berg-Pupovic, mw. Y.A.J. van den (GL)
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 .62 Jaarverslag en jaarrekening 2005

knop+Terug.png Print