Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 20 juni 2006
Agendapunt 7
Type Raadsvoorstel
Omschrijving BIJLAGEN

1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2005
2 Strategische Investeringen
3a Verdeling brede doeluitkering Fysiek
3b Verdeling brede doeluitkering SIV
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
359 Kb
pdf Jaarverslag  dinsdag 20 juni 2006
Jaarverslag

knop+Terug.png Print