Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 20 juni 2006
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving 5. Verantwoordingsparagrafen
5.1 Lokale heffingen
5.1.1 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten
5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)
5.1.3 Overige lokale belastingen
5.1.4 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
5.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen
5.2.1 Risico’s
5.2.2 Weerstandscapaciteit
5.2.3 Weerstandsvermogen (conclusie)
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen
5.4 Financiering en treasury
5.4.1 Algemeen
5.4.2 Risicobeheer
5.4.3 Financieringspositie
5.4.4 Kasmanagement
5.4.5 Informatievoorziening
5.5 Bedrijfsvoering
5.5.1 Hoofdlijnen beleid en organisatieontwikkeling
5.5.2 Innovatie
5.5.2.1 Innovatief samenwerken in de regio
5.5.2.2 Innovatief bezuinigen
5.5.3 Organisatieontwikkelingen
5.5.3.1 De organisatietrajecten
5.5.3.2 Kwalitatieve ontwikkelingen
5.5.3.3 De Pijlers
5.5.3.4 Communicatie 2005
5.5.3.5 Juridische Zaken
5.5.3.6 Medezeggenschap
5.5.4 Versterking sturing, control en beheer
5.5.4.1 Rechtmatigheid
5.5.4.2 ICT-Beheer
5.5.4.3 Financieel Beheer
5.5.4.4. Planning & Control
5.5.4.5 Sturing
5.5.4.6 Brede Doorlichting
5.5.4.7 College onderzoeksprogramma en andere audits
5.5.5 Personele kengetallen 2005
5.5.5.1 De ontwikkeling van de formatie en de bezetting
5.5.5.2 De samenstelling van het personeelsbestand in relatie tot het diversiteitsbeleid
5.5.5.3 Inschalingen en het gevoerde beloningsbeleid
5.5.5.4 De arbeidsmarktpositie van de Gemeente
5.6 Verbonden partijen
5.6.1 Beleid en ontwikkeling
5.6.2 Gemeenschappelijke regelingen
5.6.3 Indirecte deelneming via gemeenschappelijke regeling
5.6.4 Directe Deelnemingen
5.7 Grondbeleid
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
385 Kb
pdf Jaarverslag  dinsdag 20 juni 2006
Jaarverslag

knop+Terug.png Print