Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 20 juni 2006
Agendapunt 4
Type Raadsvoorstel
Omschrijving 4. Algemene dekkingsmiddelen
4.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
4.2 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
4.3 Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds
4.4 Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is
4.5 Saldo van de financieringsfunctie
4.6 Dividend
4.7 Onvoorzien
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
84 Kb
pdf Jaarverslag  dinsdag 20 juni 2006
Jaarverslag

knop+Terug.png Print