Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 28 februari 2006
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen van de Tijdelijke Subsidieverordening aanpassing schoolgebouwen Primair, Speciaal en Voortgezet Onderwijs

Besluit De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
47 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 28 februari 2006
Raadsvoorstel
documentgrootte
76 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 28 februari 2006
Ontwerpbesluit
documentgrootte
101 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 28 februari 2006
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
30 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Commissie standpunt De commissie onderwijs en welzijn kan zich vinden in het voorstel en draagt het voor als hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 februari 2006. De fractie van ChristenUnie/SGP overweegt een stemverklaring af te geven.

Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-02-2006 Vaststellen Tijdelijke Subsidieregeling aanpassing schoolgeb

knop+Terug.png Print