Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 16 februari 2006
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instellen Fonds Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
Besluit De commissie stemt in met de wens van de fracties van GroenLinks, ECO-Dordt, B.V. Dordt en D66 om dit onderwerp in commissieverband op een later tijdstip te bespreken. Van de kant van het college bestaat geen bezwaar tegen latere behandeling in de raad.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
33 Kb
pdf Raadsvoorstel  donderdag 16 februari 2006
Raadsvoorstel
documentgrootte
21 Kb
pdf Ontwerpbesluit  donderdag 16 februari 2006
Ontwerpbesluit
documentgrootte
28 Kb
pdf B&W document  donderdag 16 februari 2006
B&W document
documentgrootte
217 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 16 februari 2006
Beleidsnota

knop+Terug.png Print