Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 15 februari 2006
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen Tijdelijke Subsidieregeling aanpassing schoolgebouwen aan eisen voor brandveiligheid in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, tweede tranche
Besluit De commissie onderwijs en welzijn kan zich vinden in het voorstel en draagt het voor als hamerstuk voor de raadsvergadering van 28 februari 2006. De fractie van ChristenUnie/SGP overweegt een stemverklaring af te geven.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
48 Kb
pdf Raadsvoorstel  woensdag 15 februari 2006
Raadsvoorstel
documentgrootte
126 Kb
pdf Ontwerpbesluit  woensdag 15 februari 2006
Ontwerpbesluit

knop+Terug.png Print