Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 31 januari 2006
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Instemmen met de nota reserves en voorzieningen en met het verwerken van de effecten in de jaarrekening 2005.

Besluit De heer J.B. Katif legt namens de fractie Katif een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie instemt met de nota reserves en voorzieningen met uitzondering van de norm van €10 miljoen voor de algemene reserves. De raad stemt in met het voorstel, met de aantekening dat de fractie Katif op het eerdere genoemde punt tegen het voorstel is.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
40 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 31 januari 2006
Raadsvoorstel
documentgrootte
16 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 31 januari 2006
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
176 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Woordvoerders  
foto raadslid Katif, J.B.
Commissie standpunt De commissie bestuur en middelen spreekt zijn waardering uit over het feit dat de nota er nu ligt. Na enige discussie en beantwoording van vragen over de inhoud van de notitie adviseert de commissie positief over het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk voorgedragen ter agendering in de raad van 31 januari, met de toezeggingen van wethouder Van der Zwaan dat:
1. er voortaan jaarlijks een geactualiseerd overzicht komt dat een ijkmoment biedt om tot een eventuele herallocatie van gereserveerde middelen te komen;
2. er bij de kadernota 2007 een nota weerstandsvermogen en risicomanagement beschikbaar is;
3. er bij de kadernota 2007 wordt onderbouwd wat de gewenste minimumhoogte dient te zijn van de Algemene Reserve.

Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
10-01-2006 Nota reserves en voorzieningen

knop+Terug.png Print