Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 2 februari 2006
Agendapunt 5
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Consultatienota Parkeermaatregelen Binnenstad en 19e eeuwse Schil
Besluit Bij dit agendapunt wordt het woord gevoerd door de heer L.A. Timmer namens het Bewonerscomité Hallincqlaan en 4 andere bewonersorganisaties, Mevrouw W.T.J. Abbenhuis namens het Buurtcomité Lombardstraat en de heer J.M. Timmers namens de Belangenvereniging Noordendijk/Lijnbaan. De commissieleden stellen het op prijs dat zij in een vroegtijdig stadium bij de beleidsvoorbereiding worden betrokken. De commissie is overwegend tevreden met het feit dat de lappendeken aan regels gaat verdwijnen. Aandacht wordt gevraagd voor communicatie met en betrokkenheid van omwonenden en andere belanghebbenden, de samenhang tussen de verschillende maatregelen, bezoekersparkere en de fasering van invoering. De commissie wacht de resultaten van de inspraak af. Wethouder Sas geeft aan dat de volgende stap zal zijn verwerken van de resultaten van de consultatieronde en vrijgeven voor inspraak. In de aan te passen nota wordt nog teruggekomen op bezoekerskaarten, ontheffingsvergunningen voor bijv. aannemers en parkeerdruk in Krispijn.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
826 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 2 februari 2006
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
19 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 2 februari 2006
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
2377 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 2 februari 2006
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print