Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 25 januari 2006
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Raadsinformatiebrief d.d. 28 december 2005 inzake concept-beleidskader “Samen investeren in vroeg beginnen, op weg naar de Dordtse Voorschool”, inclusief het concept-integraal huisvestingsplan peuterwerk
Besluit Presentatie door de dames De Bos en Wouters met vragenronde. De commissie kan zich vinden in de raadsinformatiebrief en beveelt de raad aan hem voor kennisgeving aan te nemen.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
70 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  woensdag 25 januari 2006
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
290 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  woensdag 25 januari 2006
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print