Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 22 december 2005
Agendapunt 7
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Rapport Seinpost over de Spuiweg
Besluit Bij dit agendapunt heeft de heer Boevink, voorzitter van de winkeliersvereniging Spuiweg, gebruik gemaakt van het spreekrecht. De commissie bespreekt het rapport en de situatie op de Spuiweg. De commissie heeft waardering voor de activiteiten van de ondernemers en vindt de houding van het college overwegend te afwachtend. De commissie verzoekt het college in overleg met de winkeliers een actieplan op te stellen met acties die op korte termijn kunnen worden ondernomen. De commissie vraagt het college zijn visie op de verdere ontwikkeling van de straat weer te geven en vindt dat de raad in staat moet worden gesteld de prioriteiten te stellen. Naar aanleiding hiervan zegt wethouder Sas toe de commissie begin 2e kwartaal 2006 voorstellen te zullen doen voor maatregelen, die liggen in het verlengde van bijlage 4 bij het rapport en die binnen het bestaande beleid mogelijk zijn.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
218 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 22 december 2005
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
45 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  donderdag 22 december 2005
Ingekomen stukken commissies
documentgrootte
1801 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 22 december 2005
Beleidsnota
documentgrootte
2426 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 22 december 2005
Beleidsnota
documentgrootte
190 Kb
pdf Beleidsnota  donderdag 22 december 2005
Beleidsnota

knop+Terug.png Print