Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 6 december 2005
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Kennis nemen van de realisatie van het Insulacollege in het Leerpark en beschikbaar stellen van een krediet.

Besluit De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie van B.V. Dordt een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie tegen het voorstel zal stemmen in vervolg op het eerder ingenomen standpunt over de vorming van het Leerpark. Mevrouw N. de Smoker-van Andel sluit zich namens de fractie van ECO-Dordt hierbij aan. De raad stemt in met het voorstel met de aantekening dat de fracties van ECO-Dordt en B.V. Dordt worden geacht tegen te hebben gestemd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
32 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 6 december 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
17 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 6 december 2005
Ontwerpbesluit
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
73 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Commissie standpunt De commissie onderwijs en welzijn kan zich vinden in het voorstel - met de kanttekening dat de fracties van ECO-Dordt en BETER VOOR DORDT, in het licht van hun eerdere stellingname ten opzichte van de realisering van het Leerpark als zodanig, moeite met dit voorstel hebben - en draagt het voor als hamerstuk voor de raadsvergadering van 6 december 2005.

Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-11-2005 Realisatie van het Insulacollege in het Leerpark

knop+Terug.png Print