Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 8 november 2005
Agendapunt 4
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beleidskader, programma en overzicht onderwijshuisvesting en Integraal Huisvestingsplan onderwijs.

Besluit De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
90 Kb
pdf Raadsvoorstel  dinsdag 8 november 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
19 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 8 november 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
1336 Kb
pdf Beleidsnota  dinsdag 8 november 2005
Beleidsnota
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
28 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Commissie standpunt De commissie onderwijs en welzijn kan zich vinden in het voorstel en draagt het voor als hamerstuk voor de raad van 8 november 2005.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-11-2005 Voortgangsrapportage / herijking Integraal huisvestingsplan

knop+Terug.png Print