Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
Datum 2 november 2005
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Voortgangsrapportage / herijking Integraal huisvestingsplan onderwijs
Besluit De commissie onderwijs en welzijn kan zich vinden in het voorstel en draagt het voor als hamerstuk voor de raadsvergadering van 8 november 2005.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
92 Kb
pdf Raadsvoorstel  woensdag 2 november 2005
Raadsvoorstel
documentgrootte
19 Kb
pdf Ontwerpbesluit  woensdag 2 november 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
28 Kb
pdf B&W document  woensdag 2 november 2005
B&W document
documentgrootte
1411 Kb
pdf Beleidsnota  woensdag 2 november 2005
Beleidsnota

knop+Terug.png Print