Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
Datum 13 oktober 2005
Agendapunt 16
Type Benoeming commissielid
Omschrijving Raadsinformatiebrief 2nd opinion capaciteit Prins Hendrikbrug
Besluit Voor kennisgeving aangenomen.

knop+Terug.png Print