Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
Datum 11 oktober 2005
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Raadsinformatiebrief d.d. 8 september 2005 (kenmerk: CULT/05/479) over de motie “Charme Offensief Dordrecht”.
Besluit De commissie cultuur en vrije tijd kan zich vinden in de raadsinformatiebrief, zodat geen nadere behandeling in de raad hoeft te volgen. De indiener van de aangehouden motie, de PvdA-fractie, zal in de eerstvolgende raadsvergadering aangeven of zij de motie, als gevolg van het in het natuur- en recreatieschap ingenomen standpunt (zie bij agendapunt 4b)respectievelijk het door het college genomen besluit , zal intrekken. De commissie zal over de evaluatie na 1 jaar in april 2007 worden geïnformeerd.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
29 Kb
pdf Ontwerpbesluit  dinsdag 11 oktober 2005
Ontwerpbesluit
documentgrootte
44 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 11 oktober 2005
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print