Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt.
Als er een thema gekoppeld is aan het vergaderpunt, klik dan in de rechterkolom voor het betreffende thema.
Gemeentebestuur Logo Dordrecht
Nr. 01 Dordrecht, 11 december 2008
GROSLIJST ADVIESCOMMISSIE
vergaderpunt onderwerp thema
1 .1 Afhandeling motie Big Riversfestival
BIN/2006/106
Verwante
stukken
1 .1a Raadsinformatiebrief afhandeling motie Big Rivers Festival
PEO/06/85
Verwante
stukken
1 1b Subsidieaanvraag Rhythm & Blues festival 2007
BIN/2007/82

Verwante
stukken
2 .2 Afhandeling motie verkeersbesluit Zuidendijk
SO/2006/1544
Verwante
stukken
2 .2a Raadsinformatiebrief afhandeling motie eenrichtingsverkeer Zuidendijk
SO/06/2698
Verwante
stukken
3 .3 Afhandeling motie steun schakelklas Don Boscoschool
OW/2006/669
Verwante
stukken
4 .4 Raadsvoorstel Contourennota Kwaliteitsbeleid Particuliere Woningvoorraad 2001 – 2005
SO/2006/1580
Verwante
stukken
5 .5 Raadsvoorstel tot wijziging van de APV i.v.m. de invoering van cameratoezicht
PD/2006/4262
Verwante
stukken
6 .6 Raadsvoorstel ontwikkeling kiosken Vriesebrug
SO/2006/2094
Verwante
stukken
6 .6a Raadsinformatiebrief voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug
SO/2007/3356
Verwante
stukken
7 .7 Raadsvoorstel grondexploitatie en krediet Zeehavenbuurt-Oost
PM/2006/678
Verwante
stukken
8 .8 Voorontwerp bestemmingsplan “Schil Oost”
SO/2006/1916
Verwante
stukken
8 .8a Ontwerpbestemmingsplan 'Schil-oost'
SO/2006/5666
Verwante
stukken
8 .8b Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan "Schil-Oost"
SO/2007/3824
Verwante
stukken
9 .9 Wensen en bedenkingen verkoop bouwgrond Zeehavenbuurt Oost
SO/2006/2043
Verwante
stukken
10 .10 Wensen en bedenkingen over de oprichting van de B.V. “Kennisbedrijven Drechtsteden”
LP/2006/43
Verwante
stukken
10 .10a Raadsinformatiebrief inzake wijziging statuten BV Kennisbedrijven Drechtsteden. Wensen- en bedenkingenprocedure
LP/2007/59
Verwante
stukken
11 .11 Brief van wethouder G. Veldhuijzen over de evaluatie van het VAVO – nieuwe stijl bBrgv857
Grif/2006/148
Verwante
stukken
12 .12 Voortgangsrapportage uitvoering Fietsplan
SO/2005/2042
Verwante
stukken
12 .12a Raadsvoorstel fietsverbinding fietsbrug A16-kruispunt Rijksstraatweg/oprit Kiltunnelweg

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 12a
Verwante
stukken
12 .12b Raadsinformatiebrief inzake arbitrageprocedure over fietsbrug A16
SBH/2008/2155
Verwante
stukken
13 .13 Raadsinformatiebrief over o.m. het aanbestedingstraject Sportboulevard
SR/2006/165
Verwante
stukken
14 .14 Raadsinformatiebrief over de Integratiemonitor Dordrecht 2005
OW/2006/579
Verwante
stukken
15 .15 Raadsinformatiebrief over het onderzoek jeugd en huiswerk
OW/2006/445
Verwante
stukken
15 .15a Raadsinformatiebrief inzake rapport "Huiswerkbegeleiding bij Dordtse zelforganisaties"
MO/2007/520
Verwante
stukken
16 .16 Raadsinformatiebrief over de evaluatie visie sociaal beleid
OW/2006/633
Verwante
stukken
17 .17 Raadsinformatiebrief over het toezicht op particuliere bodemsaneringen
SO/2006/1585
Verwante
stukken
18 .18 Raadsinformatiebrief over het visiedocument “Sanering en ontwikkeling Polder Stededijk”
SO/2006/1086
Verwante
stukken
18 .18b Raadsinformatiebrief sanering en ontwikkeling Polder Stededijk
SO/2007/6972
Verwante
stukken
18 .18a Raadsinformatiebrief sanering en ontwikkeling Polder Stededijk Verwante
stukken
19 .19 Raadsinformatiebrief over de intentieovereenkomst Sluisweg/Achterhakkers Verwante
stukken
19 .19a Kredietvoorstel bedrijfsverplaatsing Sluisweg/Achterhakkers
SO/2006/5260
Verwante
stukken
20 - Memo raadcommissie antwoord 28 november pregels
(LINK)

- bijlage bij memo 28-11-2006
(LINK)
Verwante
stukken
20 .20 e Raadsinformatiebrief motie bezoekerskaarten
SO/2007/632
Verwante
stukken
20 .20 f Raadsinformatiebrief Aanpassingen nieuwe Parkeerregels
SO/2007/4232
Verwante
stukken
20 Nieuwe Parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil

- Voorblad stukken voor de adviescommissie-gemeenteraad
(LINK)

- Leeswijzer bij raadsvoorstellen betreffende nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e eeuwse schil (LINK)

- Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil - krediet votering (LINK)

- Ontwerpbesluit over in het kader van de nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil en de daarbij horende begroting en kredietvoorstel (LINK)

- Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK)

- VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen (LINK)

- Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK)

- Toelichting BIJLAGE 1 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (LINK)

- Ontwerpbesluit VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (LINK)

- BenW besluit inzake nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil (LINK)

- voorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19" eeuwse Schil. (LINK)

- Ontwerp Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting (LINK)

- Ontwerpbesluit aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren (LINK)

- Ontwerp besluit BELEIDSREGELS met betrekking tot het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen (LINK)

- Voorinspraaknota Nieuwe Parkeermaatregelen (LINK)

- Inspraaknota Nieuwe Parkeerregels (LINK)

- Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 (LINK)

- Beantwoording vragen Agendacommissie Nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e Eeuwse Schil d.d. 31 oktober 2006 (LINK)
Verwante
stukken
21 .21 Raadsinformatiebrief over Staat van de stad en regio 2005
SBC/2006/158
Verwante
stukken
22 .22 Raadsinformatiebrief over de implementatie van de Flora- en faunawet
SO/2006/1664
Verwante
stukken
23 .23 Raadsinformatiebrief over sociale veiligheid rond de Dordtse Stationsgebieden
PD/2006/3523
Verwante
stukken
24 .24 Raadsinformatiebrief over de wijzigingsovereenkomst onderdoorgang Laan der VN en overeenkomst onderdoorgang Kilweg
SO/2006/2226
Verwante
stukken
24 .24a Raadsvoorstel realisatie en financiering project Onderdoorgangen Spoorzone: Laan der VN en Kilweg
PM/2007/534
Verwante
stukken
25 .25 Raadsinformatiebrief over de verkoop van Camping “De Wildert” te Bosschenhoofd
BIN/2006/140
Verwante
stukken
26 .26 Raadsinformatiebrief over woonwagenlocatie Minnaertweg
SO/2006/2352
Verwante
stukken
27 .27 Raadsinformatiebrief over duurzaam inkopen
ST/2006/956
Verwante
stukken
28 .28 Raadsinformatiebrief over vergunningsverlening en handhaving
PD/2006/3988
Verwante
stukken
29 .29 Raadsinformatiebrief over openbare toiletten
SO/2006/1665
Verwante
stukken
30 .30a Raadsinformatiebrief Gebiedsvisie Merwedehavens
SO/2006/5941
Verwante
stukken
30 .30 Raadsinformatiebrief Projectdefinitie Gebiedsvisie Merwedehavens
SO/06/2351
Verwante
stukken
30 .30b Krediet Gebiedsvisie Merwedehavens
SO/2008/1400
Verwante
stukken
31 .31 Raadsinformatiebrief over harmonisatie statuten openbaar onderwijs
OW/2006/1172
Verwante
stukken
32 .32 Raadsinformatiebrief over de benchmark WVG
SD/2006/997
Verwante
stukken
33 .33 Raadsinformatiebrief over de vorming van een Regionaal Ingenieursbureau
SBC/2006/241
Verwante
stukken
34 .34 Brief namens de fractie van het CDA over de NS-dienstregeling 2007 – 2009 Verwante
stukken
34 .344 (Realisatie Stedelijk Dalton Lyceum) resp. Samenwerkingsgebouw in het Leerpark Verwante
stukken
35 .35 Besluit planschade Cannenburg 14
SO/06/2430
Verwante
stukken
36 .36 Besluit afdoening schade planontwikkeling hoek Singel- Walsonstraat 1997-2003
PD/06/4703
Verwante
stukken
37 .37 Raadsinformatiebrief Steegoversloot
Grif/06/264
Verwante
stukken
38 .38 Raadsinformatiebrief RTV Dordrecht/RTV Rijnmond
GRIF/06/463
Verwante
stukken
39 .39 Raadsinformatiebrief Dordtse collectieve ziektepolis
SD/06/2623
Verwante
stukken
40 .40 Raadsinformatiebrief wooonwagenzaken
SO//06/2623
Verwante
stukken
40 .40a Raadsinformatiebrief over rapportage woonwagenzaken 2006 en factsheets Quickterrein
PM/2007/3827
Verwante
stukken
40 .40b Raadsinformatiebrief over jaarrapportage woonwagenzaken 2007
SO/2008/2554
Verwante
stukken
41 .41 Raadsinformatiebrief detentieboot
SO/06/2040
Verwante
stukken
41 .41a Raadsinformatiebrief Bouw- en gebruiksvergunning Detentieboot
BRW/2007/37
Verwante
stukken
42 .42 Raadsinformatiebrief vijetijdsmonitor
BIN/06/197

Link naar Vrijetijdsmonitor Dordrecht 2005
Verwante
stukken
43 .43 Besluit inzake beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit Laan van Londen/van der Steenhovenplein
SO/06/2648
Verwante
stukken
44 .44 Raadinformatiebrief Evaluatie kinderopvang 2005
SD/06/1244

Verwante
stukken
45 .45 Raadsinformatiebrief uitvoeringsprogramma horeca
PEO/06/91


Verwante
stukken
45 .45a Raadsinformatie inzake notitie "Dordtse horeca in ontwikkeling"
SO/2007/4929
Verwante
stukken
46 .46 Raadsinformatiebrief cameratoezicht
PD/2006/6870


Verwante
stukken
46 .46a Raadsinformatie Evaluatie Cameratoezicht Station 2006-2007
PD/2007/13979

Verwante
stukken
46 .46b Raadsinformatie cameratoezicht station Dordrecht 2007-2008
PD/2008/2570
Verwante
stukken
47 .47 Raadsinformatiebrief uitvoering bodemsaneringen
SO/2006/3159


Verwante
stukken
48 .48 Voorbereidingsbesluit Kort- en Lang Ambacht
SO/06/3045


Verwante
stukken
49 .49 Raadsinformatiebrief gebouw De Holland
SO/06/3258


Verwante
stukken
49 .49a Raadsinfomatiebrief over gebouw "De Holland"
SO/067/124
Verwante
stukken
49 .49b Raadsinformatiebrief over aanwijzing van gebouw Holland van 1859 a.d. Burg. de Raadtsingel 97 als gemeentelijk monument
Verwante
stukken
49 .49c Raadsvoorstel Gebouw de Holland
SO/08/1034
Verwante
stukken
50 .50 Raadsinformatiebrief Veerpont Kop van 't Land
SO/06/175


Verwante
stukken
51 .51 Raadsvorstel krediet herinrichting kernwinkelgebied
BIN/06/195


Verwante
stukken
52 .52 Raadsvoorstel huisvesting Insulacollege
OW/06/1480


Verwante
stukken
53 .53 Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening
SBC/06/303

Verwante
stukken
53 .53a Raadsvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Dordrecht (2e wijziging)
SBC/2007/716

Verwante
stukken
53 .53b Raadsvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Dordrecht (4e wijziging)
SBC/2008/839
Verwante
stukken
53 .53c Raadsvoorstel vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Dordrecht (vijfde wijziging)
SBC/2008/1157
Verwante
stukken
54 .54 Raadsinformatiebrief aanvalsplannen
BRW/06/1091

Verwante
stukken
55 .55 Raadsinformatiebrief Verslag Wet kinderopvang
Grif/06/553


Verwante
stukken
56 .56 Raadsinfomatiebrief inrichting schakelklassen
OW/2006/1548

Verwante
stukken
57 .57 Brief H.O.E.D.
PM/2006/719


Verwante
stukken
57 .57a Raadsinformatiebrief over de HOED-ontwikkeling Admiraalsplein
MO/2007/3710
Verwante
stukken
58 .58 Brief DAG enVRSB over parkeermaatregelen Binnenstad
SO/06/2366


Verwante
stukken
59 .59 Startnotitie onderzoek verzelfstandiging organisatie-onderdelen
RK/06/9

Verwante
stukken
59 .59a Aanbiedingsbrief Rekenkameronderzoek "Verloren Ambities" Verzelfstandiging organistatieonderdelen
RK/2007/25

Verwante
stukken
59 .59b Afschrift van een brief van Netwerk over het rekenkameronderzoek ´Verloren ambities´
SBH/07/5201
Verwante
stukken
60 .60 Brief J. Borsten inrichting Schuttevaerskade en Riedijkshaven
PM/06/845

Verwante
stukken
61 .61 Brief bewoners Bankastraat over verkeersdrempels en funderingen
SO/06/2825

Verwante
stukken
62 .62 Jaarverslag en jaarrekening 2005

Link naar Jaarverslag 2005 + Productbladen + Beheersbegroting
Verwante
stukken
63 .63 Kaderbrief 2007

Prognose Grondbedrijf
SBC/06/302
Verwante
stukken
63 .63 Brief bewonersgroep verzetsbuurt over grit
SO/06/2842
Verwante
stukken
64 .64 Brief van milieudefensie over de week van de vooruitgang
Grif/06/478
Verwante
stukken
65 .65 Raadsvoorstel Raamplan Eiland van Dordrecht/Strategisch Groenproject
SO/06/3254
Verwante
stukken
65 .65a Raadsvoorstel richtlijnen MER SGP EvD
SO/06/8286
Verwante
stukken
65 .65b MileuEffectRapport Strategisch GroenProject Eiland van Dordrecht
SO/2007/8032
Verwante
stukken
66 .66 Jaarverslag programma Binnenstad
BIN/06/213
Verwante
stukken
67 .67 Brief van Wat! mode over schadevergoeding pollers
SO/06/1794
Verwante
stukken
68 .68 Brief van vereniging van eigenaren "Het Nieuwe Blok" over parkeren voor binnenstad bewoners
S0/06/200
Verwante
stukken
69 .69 Brief wethouders Spigt aan Verwey Jonkerinstituut over onderzoek "Kinderen in Tel"
Grif/06/477
Verwante
stukken
70 .70 Webreactie Overlast bij wijkgebouw Palet
OW/06/1561
Verwante
stukken
70 .70a Antwoord op brief OW/06/1561 (Palet)
MO/06/826
Verwante
stukken
71 .71 Drechtstedenbrief met concept-beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning
OW/2006/1634
Verwante
stukken
71 .71a Raadsvoorstel Beleidskader WMO Drechtsteden
MO/06/1852
Verwante
stukken
72 .72 Raadsinformatiebrief over 3e wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht
SBC/06/269
Verwante
stukken
72 .72a Raadsinformatie over nieuwe regels voor de Ambtelijke Organisatie 4e wijziging
SBC/2008/591
Verwante
stukken
73 .73 Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de brug over de Oude Maas
SO/06/3428
Verwante
stukken
74 .74 Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de Moerdijkbrug
SO/06/3424
Verwante
stukken
75 .75 Eerste wijziging Legesverordening 2006
PD/06/7658
Verwante
stukken
76 .76 Vaststellen Treasurystatuut Gemeente Dordrecht
ST/06/1448
Verwante
stukken
77 .77 Raadsinformatiebrief inzake handhaving 2006 "handhaven is van ons allemaal" uitvoering van de Wet werk en bijstand
SD/06/1384
Verwante
stukken
78 .78 Drechtstedenbrief met de conceptkadernotitie Wet inburgering Drechtsteden
OW/06/1634
Verwante
stukken
78 .78a Kadernotitie Wet Inburgering en overdracht taken GR Drechtsteden/ISD
SD/2006/2140
Verwante
stukken
79 .79 Krediet voor uitvoering van het project "Tussen de pollers"
SO/06/3347
Verwante
stukken
80 .80 Brief overlast door glascontainers
SO/06/3363
Verwante
stukken
81 .81 Kopie brief projectmanagement bewoners Dubbeldamseweg Zuid e.o.
PM/06/991
Verwante
stukken
82 .82 concept jaarrekening 2005 Regio Zuid Holland Zuid
SBC/06/346
Verwante
stukken
83 .83 concept begroting 2007 Regio Zuid Holland Zuid
SBC/06/347
Verwante
stukken
84 .84 Raadsinformatie brief over implementatieplan deregulering
SBC/06/345
Verwante
stukken
85 .85 Evenementen Subsidieverordening
BIN/06/346
Verwante
stukken
85 .85a Raadsinformatiebrief aanpassing beleidsregels Evenementen Subsidieverordening
BIN/2006/382
Verwante
stukken
86 .86 Krediet uitvoering verkeersplannen en voortgangsrapportage uitvoering wijkverkeersplannen
SO/06/3736
Verwante
stukken
87 .87 Krediet voor uitvoering Lichtplan 2006-2015
SO/06/3731
Verwante
stukken
87 .87a Antwoordbrief Lichtplan Binnenstad
SO/06/8058
Verwante
stukken
88 .88 Brief Dordrechtse Mixed Hockeyclub over de noodzaak om een derde kunstgrasveld aan te leggen
SR/06/466
Verwante
stukken
88 .88a Afschrift antwoord op brief Dordrechtse Mixed Hockeyclub over de noodzaak om een derde kunstgrasveld aan te leggen
SR/06/490
Verwante
stukken
89 .89 Brief van de heer A.F.M. Delemarre over het hotel Hendrick Holster Henegouwen
PM/06/1099
Verwante
stukken
89 .89a Raadsinformatiebrief stand van zaken herontwikkeling Wijnstraat 153 (pand Holster Henegouwen)
SO/06/7519
Verwante
stukken
89 .89b Raadsvoorstel wensen en bedenkingen koopovereenkomst Pand Holster Henegouwen + verlenen krediet
SO/06/752
Verwante
stukken
92 .92 Budgetaanvraag ontwikkelingsrichting Oostpoort
SO/06/1242
Verwante
stukken
93 .93 Raadsinformatiebrief over evaluatie en tussenstand beleidsprogramma Antillianen
MO/06/826
Verwante
stukken
93 .93a Raadsinformatiebrief over Antillianenprogramma 2007-2008
MO/2007/1646
Verwante
stukken
93 .93b Raadsinformatiebrief inzake Tussenrapportage 2007-2008 Antillianenprogramma
MO/2008/2195
Verwante
stukken
94 .94 Raadsinfomatiebrief bestuursovereenkomst merwede-Lingelijn
SO/06/2837
Verwante
stukken
94 .94a Raadsinformatiebrief voortgang Merwede- Lingelijn
SO/2008/4433
Verwante
stukken
95 .95 Raadsinformatiebrief over het milieuverslag 2005
SO/06/3838
Verwante
stukken
95 .95a Raadsinformatiebrief Milieujaarverslag 2006
SO/2007/4576
Verwante
stukken
96 .96 Voorbereidingsbesluit gedeelte Stierstraat
So/06/3738
Verwante
stukken
97 .97 Raadsinformatiebrief Ouderenmonitor
ST/06/1580
Verwante
stukken
98 .98 1e verzamelwijziging begroting 2006
ST/06/1550
Verwante
stukken
99 .99a-g Afschrift van een brief van Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven over het storten van afval uit de Zellingwijk op de stortplaats Derde Merwedehaven
SO/06/3721
Verwante
stukken
99 .99h Afschrift brief van het college aan Deltamilieu B.V. betreft 3e Merwedehaven
SO/BLD/7177
Verwante
stukken
99 .99i Brieven van de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven over Handhavingsverzoek vergunning WM en het acceptatiereglement
SO/06/6392 en SO/06/6636
Verwante
stukken
99 .99j Brief aan DELTA Milieu
SO/06/8383
Verwante
stukken
99 .99k Brief aan GS van Z-H
SO/06/8267
Verwante
stukken
99 .99 l Calamiteitenregeling Derde Merwedehaven
SO/07/1071
Verwante
stukken
99 .99 m Brief Werkgroep Derde Merwedehaven over gifgrond Zellingwijk
SO/07/731
Verwante
stukken
99 .99n Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen conceptovereenkomst tussen gemeente, Derde Merwedehaven B.V. en PROAV Verwante
stukken
100 .100 Burgerjaarverslag 2005
Grif/06/685
Verwante
stukken
102 .102 Brief VNG over nieuwe Politiewet
BW/06/124
Verwante
stukken
103 .103 Afschrift Brief van het Docententeam VAVO over de Rutte regeling voor VMBO-tl
MO/06/703
Verwante
stukken
104 .104 Raadsinformatiebrief over uitvoering artikel 40 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Dordrecht
MO/06/982
Verwante
stukken
105 .105 Raadsinformatiebrief herijking wijkgerichtwerken
MO/06/981
Verwante
stukken
106 .106 Raadsinformatiebrief checklisten Duurzaam bouwen Nieuwbouw-woningen en Renovatie ZHZ
PD/06/8565
Verwante
stukken
106 .106a Raadsinformatiebrief evaluatie duurzaam bouwen
PD/2006/13985
Verwante
stukken
106 .106b Raadsinformatiebrief inzake Evaluatie Duurzaam Bouwen Woningbouw en Utiliteitsbouw algemeen Dordrecht
PD/2007/7619
Verwante
stukken
107 .107 Raadsinformatiebrief Wijklijn rapportage 2005
SB/06/2954
Verwante
stukken
108 .108 Raadsinformatiebrief Actualisatie Fonds Bovenwijkse Voorzieningen
SO/2006/4137
Verwante
stukken
109 .109 Raadsinformatiebrief Huisvestingskaders gemeente
SBC/2006/384
Verwante
stukken
110 .110 Raadsinformatiebrief Stand van zaken Social Return on Investment
SD/2006/1616
Verwante
stukken
111 .111 Aanvulling RMOP/GSB III in het kader van Meedoen allochtone jeugd door sport
SR/2006/550
Verwante
stukken
112 .112 Raadsinformatiebrief Jaarverslag Handhaving 2005
PV/2006/1
Verwante
stukken
113 .113 Definitief vaststellen overschrijding Primair Onderwijs 2001-2005
MO/2006/1430
Verwante
stukken
114 .114-a Verzoek PvdA-fractie om te onderzoeken of lastminute verkoop kaarten Kunstmin mogelijk is
Cult/06KM/2006/363
Verwante
stukken
114 .114b Raadsinformatiebrief over het invoeren van last minutekaarten voor theatervoorstellingen
SD/06/534
Verwante
stukken
114 .114c Raadsinformatiebrief over haalbaarheidsstudie Dordts Uitburo
BIN/07/53
Verwante
stukken
115 .115 Raadsinformatiebrief SMS-Kinderfonds 1e kwartaalrapportage 2006
SD/AZ/JS
Verwante
stukken
116 .116 Raadsinformatiebrief met het jaarverslag 2005, klanttevredenheids-onderzoek en rapport kwaliteits-controle voertuigen Drechthopper
SD/06/1745
Verwante
stukken
117 .117 Raadsinformatiebrief over het verzuimprotocol voor klanten van de Sociale Dienst
SD/06/1747
Verwante
stukken
117 .117a Raadsinformatiebrief 2e verzuimprotocol
SD/2006/2273
Verwante
stukken
118 .118 Raadsinformatiebrief over beleidsregel kinderopvang op sociaal medische indicatie
SD/06/1744
Verwante
stukken
119 .119 Raadsvoorstel integraal verslag over de uitvoering 2005 Sociale Dienst
SD/06/1748
Verwante
stukken
120 .120 Raadsinformatiebrief over verkoop bouwgrond aan Interstede
SO/06/4490
Verwante
stukken
120 .120a Raadsinformatiebrief verkoop bouwgrond aan Interstede
SO/2007/3096
Verwante
stukken
121 .121 Raadsvoorstel "stemmen in een willekeuring stemlokaal"
PD/06/10064
Verwante
stukken
121 .121a Raadsvoorstel Stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de verkiezingen
PD/2008/2641
Verwante
stukken
122 .122 Raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen Koopovereenkomst Schippersplaats (vm. Schippersblok)
SO/06/4611
Verwante
stukken
123 .123 Raadsinformatiebrief over toekenning middelen voor het sociale programma in Wielwijk
MO/06/1532
Verwante
stukken
123 .123a Raadsvoorstel sociaal programma Wielwijk
MO/2006/3209
Verwante
stukken
123 .123b Raadsinformatie Evaluatie sociaal-economisch programma Wielwijk
MO/2008/467
Verwante
stukken
123 .123c Antwoordbrief van wethouder Kamsteeg op vragen naar aanleiding van de evaluatie sociaal-economisch programma Wielwijk
MO/2008/1256
Verwante
stukken
124 .124 Interimnota 2006
SBC/2006/430
Verwante
stukken
125 .125 Definitief vaststellen overschrijding Voortgezet Onderwijs 2001-2005
MO/2006/1558
Verwante
stukken
126 .126-a Krediet t.b.v. verbouwing en inrichting City Lounge
BIN/06/310
Verwante
stukken
126 126 b Raadsinformatiebrief over Dordrecht Marketing en Intree Dordrecht
BIN/2007/149
Verwante
stukken
126 .126c Raadsinformatiebrief over Dordrecht Marketing en Intree Dordrecht
BIN/2008/166
Verwante
stukken
127 .127 Krediet voor de vernieuwing en professionalisering ICT-infrastructuur
SBC/2006/434
Verwante
stukken
128 .128 Voorbereidingsbesluit PABO-locatie
SO/06/4720
Verwante
stukken
128 .128b Raadsvoorstel beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit PABO-locatie
SO/2007/877
Verwante
stukken
128 .128a Raadsinformatiebrief inzake PABO-locatie
SO/2007/878
Verwante
stukken
129 .129 Brief namens bewonerscomité Prinsenpoort over milieubelasting
SO/2006/3831
Verwante
stukken
129 .129a Brief met aanvullende informatie aan de heer L. Straver
SO/07/750
Verwante
stukken
130 .130 Raadsinformatiebrief stand van zaken bouw fietsbrug over de Vlij
SO/06/1624
Verwante
stukken
130 .130a Aanvullende raadsinformatie inzake fietsbrug over de Vlij
PM/2006/2048
Verwante
stukken
130 .130b Raadsvoorstel Fietsbrug over de Vlij
SO/2008/219
Verwante
stukken
130 .130c Afschrift beantwoording vragen ex. artikel 40 van het Reglement van orde over de fietsbrug over de Vlij
SO/2008/219
Verwante
stukken
130 .130d Raadsinformatiebrief inzake de zienswijzen tegen de voet-/ fietsbrug over de Vlij (SO/2008/6101)

Verwante
stukken
131 .131 Raadsvoorstel aanpak en budget inrichting GR Drechtsteden
SBC/06/446
Verwante
stukken
132 .132 Rekenkamerrapport "Dordtse Dromen": onderzoek effectiviteit van het economisch beleid
Verwante
stukken
133 .133 Raadsvoorstel Subsidieverordening watersport
MO/06/1703
Verwante
stukken
134 .134 Raadsvoorstel tweede wijziging Legesverordening 2006
PD/06/10805
Verwante
stukken
135 .135 raadsvoorstel wijzigen huisvestings-verordening gemeente dordrecht 2005
SO/2006/4888
Verwante
stukken
136 .136 Verzoek van de fractie van de VVD het onderwerp Allochtone jeugd en sport te agenderen


Link raadsvergadering coalitieakkoord 2006-2010
Verwante
stukken
138 .138 Verzoek van de fractie van GroenLinks de brief van de bewonersgroep Maasterras te agenderen
Verwante
stukken
139 .139 Verzoek van de fractie van B.V.Dordt communicatie gemeente/burger te agenderen a.d.h.v. art. 40-vragen over de Reeweg
Verwante
stukken
140 .140 Onderzoeksrapport van het NICIS “Wanneer werkt participatie?
SBC/06/449
Verwante
stukken
140 .140a Raadsinformatiebrief inzake vervolg leertraject Dordtse Aanpak Verwante
stukken
141 .141 Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma "Dordt Fietst"
SO/06/49
Verwante
stukken
142 .142 Raadsinformatiebrief referentieontwerp onderdoorgang Kilweg
PM/06/1736
Verwante
stukken
142 .142a Raadsinformatiebrief aanpassing ontwerp onderdoorgang Kilweg
SO/06/7965
Verwante
stukken
143 .143 Raadsvoorstel percelen aankoop P.J.Brand B.V.
SO/06/4944
Verwante
stukken
144 .144 Raadsvoorstel aankoop percelen Dordtse Kil IV
SO/064932
Verwante
stukken
145 .145 Raadsinformatiebrief commissie straatnaamgeving
SO/06/4920
Verwante
stukken
146 .146 Raadsvoorstel 1e wijziging GR Drechtsteden
SBC/06/450
Verwante
stukken
146 .146a Voorfinanciering verbouwing Sociale Dienst Drechtsteden Verwante
stukken
147 .147 Raadsinformatiebrief luchtkwaliteit 2005
SO/06/5104
Verwante
stukken
148 .148 Raadsinformatiebrief coördinatie van jeugdhulpverlening
MO/06/1851
Verwante
stukken
149 .149 Afschrift van antwoord op brief van BVFP over aansprakelijkstelling
Verwante
stukken
150 .150 Raadsinformatiebrief evaluatie subsidiebeleid migranten zelforganisaties
MO/06/2006
Verwante
stukken
151 .151 Raadsinformatiebrief afwikkeling grondtransacties BV Zeehavenbedrijf
SO/06/5226
Verwante
stukken
152 .152 Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage revitalisering Zeehavengebied
PEO/06/91
Verwante
stukken
153 .153 Benoemen openbare ruimte Quickterrein
PD/2006/11597
Verwante
stukken
154 .154 Raadsinformatiebrief TNO-rapport reïntegratietrajecten
SD/2006/1746
Verwante
stukken
154 .154a Brief uitstroomcijfers arbeidsmarkttoeleiding
SD/2006/2283
Verwante
stukken
154 .154b Brief van Th. J. Tassing inzake reïntegratietrajecten
SD/2006/2365
Verwante
stukken
154 .154c Cijfers reïntegratie alleenstaande ouders
SD/2006/2420
Verwante
stukken
154 .154d Raadsinfomatiebrief implementatieplan de kortste weg naar werk
SD/06/2538
Verwante
stukken
154 .154e Brief wethouder Spigt over mantelzorg en WWB
SD/2006/2591
Verwante
stukken
155 .155 Debatstuk B.V. Dordt over Verbetermaatregelen Luchtkwaliteit
Verwante
stukken
155 .155a Aanvullingen bij Debatstuk B.V. Dordt over Verbeter-maatregelen Luchtkwaliteit
Verwante
stukken
155 .155b Aanvullingen bij Debatstuk B.V. Dordt over Verbetermaatregelen Luchtkwaliteit
Verwante
stukken
156 .156 Uitwerking Motie Oostelijke stadsdelen
SO/2006/5276
Verwante
stukken
157 .157 Raadsinformatiebrief Strategisch Groenproject
SO/2006/5228
Verwante
stukken
158 .158 Raadsinformatiebrief inzake bedrijfsplan Vastgoed Dordrecht
PM/2006/1923
Verwante
stukken
159 .159 Raadsvoorstel MJP 2006-2010
SBC/2006/475
Verwante
stukken
160 .160 Raadsvoorstel Begroting 2007
SBC/2006/475
Verwante
stukken
160 .160a/b Raadsinfomatiebrieven met beantwoording vragen begroting en MJP
Grif/06/890 en SBC/06/529
Verwante
stukken
161 .161 Beschikbaar stellen krediet voor de buitenruimte van de Foyer Colijnstraat
MO/2006/1995
Verwante
stukken
162 .162 Schriftelijke vragen van B.V. Dordt en antwoorden college kamerverhuur Wijnstraat
PD/2006/11572
Verwante
stukken
163 .163 Brief Sociale Pijler G27
MO/2006/rb2/sb
Verwante
stukken
164 .164 Brief van college aan F.Kattemölle over "Paardenlandje"
SO/IS/2355
Verwante
stukken
165 .165 Brief van college aan F.Kattemölle over bouwkundige staat pand Tolburgstraat
PD/066368
Verwante
stukken
166 .166 Raadsvoorstel intrekken raadsbesluit verlenging concessie SVD
SO/06/5546
Verwante
stukken
166 .166a Voorzieningenniveau openbaar vervoer in Dordrecht Verwante
stukken
167 .167 Jaarrekening 2005,begroting 2006 , meerjarenbegroting natuur-en recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"
MO/06/2130
Verwante
stukken
168 .168 Raadsvoorstel Verordening kwaliteitsregels Peuterzaalwerk
MO/06/2129
Verwante
stukken
169 .169 Raadsinformatiebrief plaatsing op gem. monumentenlijst Voorstraat 463
SO/06/5548
Verwante
stukken
170 .170 Raadsinfomatiebrief over topstructuur ambtelijke organisatie
SBC/06/479
Verwante
stukken
171 .171 Raadsinformatiebrief evaluatie funderingen 1 juli 2006
SO/06/5547
Verwante
stukken
171 .171a Raadsvoorstel 3e wijziging subsidieverordening funderingsherstel
SO/06/5549
Verwante
stukken
171 .171d Evaluatie funderingen per 1 juli 2007
SO/2007/6372
Verwante
stukken
171 .171e Brief v/d Belangenvereniging Funderingsproblematiek Dordrecht over de evaluatie funderingen i.o.v. voormalig minister Dekker en Reactie van de BVFP op de halfjaarlijkse Evaluatie Funderingen
PM/07/1515 en PM/07/2405

Verwante
stukken
171 .171b Raadsvoorstel halfjaarlijkse evaluatie funderingen 2006
SO/07/2977
Verwante
stukken
171 .171c Halfjaarlijkse evaluatie funderingen 2006 Verwante
stukken
171 .171f Evaluatie Funderingen 2007
PM/2008/1592
Verwante
stukken
171 .171g 1. Antwoordbrief van wethouder Kamsteeg aan de adviescommissie op nog onbeantwoorde technische vragen over de evaluatie funderingen per 31 december 2007. 2. Antwoordbrief van het college van B&W aan bewoners van de Reeweg Oost n.a.v. hun ingekomen stuk over rioolherstelplan Reeland 2008. 3. Antwoordbrief van het college van B&W aan de BelangenVereniging Funderingsproblematiek Dordrecht n.a.v. haar reactie op de evaluatie funderingen per 31 december 2007
SBH/2008/2647, SBH/2008/1873, SBH/2008/2446
Verwante
stukken
171 .171h Evaluatie funderingen per 1 juli 2008
SO/2008/6098
Verwante
stukken
172 .172 Raadsinformatiebrief Overzicht transacties 2005 Grondbedrijf
SO/2006/5718
Verwante
stukken
173 .173 Raadsinformatiebrief voorontwerp bestemmingsplannen 3e Merwedehaven
SO/2006/5665
Verwante
stukken
174 .174 Raadsinformatiebrief herhalingsmeting 'Bereik en waardering RTV Dordrecht'
MO/2006/2228
Verwante
stukken
174 .174a Raadsinfomatiebrief RTV Dordrecht
MO/07/39
Verwante
stukken
174 .174 b Brief van het bestuur van RTV Dordrecht naar aanleiding van de raadsinformatiebrief inzake rapportage meerjarenafspraken RTV Dordrecht. Verwante
stukken
174 .174 c Raadsinformatiebrief over subsidieverlening RTV Dordrecht 2e helft 2007
MO/2007/2373

Verwante
stukken
174 .174 d Raadsinformatiebrief inzake bereik en waardering TV-Dordrecht - 2e herhalingsmeting
MO/2007/2631
Verwante
stukken
174 .174e Raadsvoorstel RTV Dordrecht inzake bedrijfsplan 2009—2014
MO/2008/2400
Verwante
stukken
175 .175 Krediet beveiliging Krabbepolder
SO/2006/5720
Verwante
stukken
176 .176 Raadsinformatiebrief inzake herontwikkeling KPN-gebouw Johan de Wittstraat
SO/2006/5758
Verwante
stukken
177 .177 Raadsvoorstel krediet voor herinrichting opslag Kunstmin
Cult/CB/2006/535
Verwante
stukken
178 .178 Raadsvoorstel Urban Flood Management
SBH/2006/4718
Verwante
stukken
179 .179 Brief over geluidsoverlast binnenstad
PD/06/12299
Verwante
stukken
179 .179 a Antwoord brief aan de heer Boorgerman PD/06/14006
Verwante
stukken
179 .179b Brief van de burgemeester over apparatuur voor milieudienst
Grif/07/22
Verwante
stukken
179 .179c Raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het onderzoek naar geluidsoverlast door de horeca in de Binnenstad
SO/2008/1040
Verwante
stukken
180 .180 Raadsinformatiebrief stand van zaken Hostel
MO/2006/2318
Verwante
stukken
180 .180a Raadsinformatiebrief over ontwikkeling Hostelvoorziening
MO/2007/3060
Verwante
stukken
180 .180b Raadsinformatiebrief over Integraal Plan van Aanpak Hostel Dordrecht – februari 2008
MO/2008/585
Verwante
stukken
180 .180c Raadsinformatiebrief met bijlage over locatiekeuze Hostel en het zorgaanbod
MO/2008/2531
Verwante
stukken
180 .180d Verslag informatieavond over Hostel d.d. 7 november 2008
Verwante
stukken
180 .180e Nagekomen stukken over het hostel:
a. Situatiefoto’s van 4 hostels in Utrecht, toegezonden door de Wijkraad Sterrenburg (zie RIS)
b. E-mailbericht van de heer G.J. in ’t Veld d.d. 14 november 2008, kenmerk: MO/2008/2727 (bijgaand)
c. E-mailbericht van de heer B. van Bloppoel en mevrouw M. Antonic d.d. 16 november 2008, kenmerk: MO/2008/2728 (bijgaand)
d. E-mailbericht van de heer C.A.H. Jaspar d.d. 19 november 2008 (bijgaand)
e. E-mailbericht van de Wijkraad Sterrenburg d.d. 19 november 2008 (bijgaand)
f. Verslag van de 2e bewonersbijeenkomst op 13 november 2008
g. Verslag van het Sprekersplein op 18 november 2008 (bijgaand)
h. Op uitdrukkelijk verzoek van de fractie B.V.DORDT: verslag van de adviescommissie van 13 mei jl., voor zover betrekking hebbend op het hostel


Verwante
stukken
180 .180f Marsroute Time out locatiekeuze Hostel + niet vastgesteld verslag van de vergadering van de adviescommissie d.d. 25-11-2008 Verwante
stukken
181 .181 Raadsvoorstel afsluiting grondexploitatie Vissersdijk Oost
SO/2006/5703
Verwante
stukken
182 .182 Verzoek van de fractie van de PvdA inzake overlast fietsen stationsomgeving
PD/06/12731
Verwante
stukken
183 .183 Raadsinformatiebrief Veilig Opgroeien in Dordrecht
MO/2006/2410
Verwante
stukken
184 .184 Raadsinformatiebrief Verordening en Besluit WMO
SD/2006/2491
Verwante
stukken
184 .184 a Raadsinformatiebrief over Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden en het bijbehorende Besluit
MO/2007/168
Verwante
stukken
184 .184b Raadsinformatiebrief inzake tevredenheidsonderzoeken Wmo
MO/08/2529
Verwante
stukken
185 .185 Risicobeheersing en weerstandvermogen SBC/2006/517
Verwante
stukken
186 .186 Raadsvoorstel Benoeming lid commissie beroep- en bezwaarschriften
ST/2006/2628
Verwante
stukken
187 .187 Raadsvoorstel Stemmen in een willekeurig stemlokaal Provinciale Staten
PD/2006/12981
Verwante
stukken
188 .188 Raadsvoorstel Wvg Zuidpolder
SO/2006/5550
Verwante
stukken
189 .189 Raadsinformatiebrief evaluatie cameratoezicht stationsgebied
PD/06/13249
Verwante
stukken
190 .190 Raadsinformatiebrief "Naar een zakelijke subsidierelatie van het opdrachtgeverschap in de maatschappelijke ondersteuning"
MO/06/2487
Verwante
stukken
190 .190a Raadsinformatiebrief over rapport 'Naar een zakelijke subsidierelatie c.a.'
MO/2006/2487
Verwante
stukken
190 .190 b Kaders maatschappelijke ondersteuning, verzakelijking subsidierelaties en versterking van het gemeentelijk opdrachtgeverschap
MO/2007/263
Verwante
stukken
190 .190c Addendum Kaders maatschappelijke ondersteuning en een verzakelijking van de subsidierelaties en een versterking van het gemeentelijk opdrachtgeverschap
MO/2007/754
Verwante
stukken
191 .191 Raadsvoorstel gewijzigde begroting 2006 en ontwerpbegroting 2007 van Drechtwerk
SD/06/2391
Verwante
stukken
192 .192 Raadsvoorstel verlenging voorkeursrecht Dordtse Kil IV
SO/06/7239
Verwante
stukken
193 .193 Wensen en bedenkingen heroriëntatie Businesresort Amstelwijck
PM/2006/2144
Verwante
stukken
193 .193a Stedenbouwkundig plan en financieel kader bedrijvenpark Amstelwijck
PM/2008/639
Verwante
stukken
194 .194 Raadsinformatiebrief preventieve maategelen energiebesparing (Motie spaarlampen)
SD/JM
Verwante
stukken
195 .195 Raadsinformatiebrief regionalisering brandweer
BRW/06/1961
Verwante
stukken
196 .196 Raadsvoorstel krediet aanschaf machines buitensport
SR/06/647
Verwante
stukken
197 .197 Raadsvoorstel krediet programma Ontwikkel(de) Spoorzone
SO/06/7160
Verwante
stukken
198 .198 Startnotitie risicobeheersing grote projecten
SBC/2006/550
Verwante
stukken
198 .198d Verslag themabijeenkomst Risicobeheersing Grote Projecten
Verwante
stukken
198 .198e Risicobeheersing Grote Projecten. Raadsinformatiebrief over uitvoeringsoffensief
SBC/2007/8258

Verwante
stukken
198 .198 f Raadsinformatiebrief Programma- en Projectsturing
SBC/2007/730
Verwante
stukken
198 .198g Risicoberheersing Grote Projecten: raadsinformatiebrief template Grote Projecten
Verwante
stukken
198 .198 a Visie ECO-Dordt: Grip op Risicobeheersing Grote Projecten
Verwante
stukken
198 .198 b Raadsinformatiebrief inlichtingen risicobeheersing grote projecten SBC/2007/118 Verwante
stukken
198 .198 c Raadsinformatiebrief over Risicobeheersing Grote Projecten
SBC/2007/212
Verwante
stukken
198 .198h Risicobeheersing Grote Projecten: Brief aangepaste templates Grote Projecten
SBC/2008/362
Verwante
stukken
198 .198i Raadsinformatie over kaders sturing projecten
SBC/2008/686
Verwante
stukken
199 .199 Wijzigen Algemene subsidieverordening
SBC/2006/553
Verwante
stukken
200 .200 Raadsvoorstel herijking IHP
MO/2006/2688
Verwante
stukken
201 .201 Legesverordening 2007
PD/2006/13986
Verwante
stukken
202 .202 Verzamelwijzigingen begroting 2006
ST/2006/2898
Verwante
stukken
203 .203 Raadsvoorstel overdracht bevoegdheden leerplicht en RMC
RBL+/2006/1710
Verwante
stukken
204 .204 Raadsvoorstel harmonisatie minimabeleid
SD/2006/2585
Verwante
stukken
205 .205 Servicenormen publieke dienstverlening 2007 Verwante
stukken
205 .205a Raadsinformatiebrief Servicenormen
SBC/2006/614
Verwante
stukken
206 .206 Raadsvoorstel div. belastingverordeningen 2007
PD/2006/13987
Verwante
stukken
207 .207 Raadsinformatiebrief m.b.t. bezuinigingsvoorstellen Drechthopper
SSD/2006/336
Verwante
stukken
208 .208 Raadsinformatiebrief WMO-aanbesteding van de hulp bij het huishouden
SSD/2006/332
Verwante
stukken
209 .209 Advies over diverse verordeningen m.b.t. de Drechtraad en SDD
Verwante
stukken
210 .210 Brief bewonerscommissie Blaauwweg
Verwante
stukken
211 .211 Antwoordbrief op brief over overbewoning
PD/2006/13294
Verwante
stukken
212 .212 Brief van Johan de Wittgymnasium over benoeming bestuursleden
MO/06/2798
Verwante
stukken
213 .213 Raadsvoorstel Milieu-programma 2007 en milieumonitor 2005
SO/06/7535
Verwante
stukken
214 .214 Raadsvoorstel krediet uitvoering bodemsaneringsprogramma
SO/O6/7514
Verwante
stukken
215 .215 Raadsvoorstel wensen en bedenkingen realiseringsovereenkomst Stevenshof
SO/06/7490
Verwante
stukken
216 .216 Raadsinformatiebrief transacties Rijksstraatweg en Hofstraat
S0/06/7525
Verwante
stukken
217 .217 Raadsvoorstel afwikkeling liquidatie Fast Ferry B.V
SO/06/7526
Verwante
stukken
218 .218 Raadsvoorstel krediet opstellen startnotitie Zuidpolder
SO/06/7510
Verwante
stukken
218 .218b Antwoordbrief aan de actiegroep Zuidpolder
PM/07/2967
Verwante
stukken
218 .218a Startnotitie project Zuidpolder en voorbereidingskrediet opstellen projectplan
(SO/2007/3808)

Verwante
stukken
219 .219 Raadsvoorstel krediet aankoop en beheer woningen Weeskinderendijk SO/06/7511
Verwante
stukken
220 .220 Raadsvoorstel prestatie-afspraken GSB3 onderwijsachterstanden, volwasseneducatie etc.
SBC/06/479
Verwante
stukken
221 .221 Raadsinformatiebrief evaluatie Internationaal poppenfestival 2006 BIN/06/416
Verwante
stukken
222 .222 Afschrift van de brief aan C.J. Kooijman (Grondverkoop Noordendijk)SO/06/4921
Verwante
stukken
222 .222a Brief aan de heer C.J. Kooijman over de klacht over de handelswijze van een wethouder
BW/2008/25

Verwante
stukken
223 .223 Raadsinformatiebrief voorgestelde wijzigingen n.a.v. evaluatie verkeersplan Historische binnenstad
SO/06/7682
Verwante
stukken
223 .223a Raadsvoorstel wijzigen Verkeersplan Binnenstad
SO/06/7528
Verwante
stukken
223 .223b Raadsvoorstel definitieve maatregelen Verkeersplein Binnenstad
SO/07/5788
Verwante
stukken
224 .224 Raadsvoorstel krediet aanvraag Stationsgebied SO/06/7714
Verwante
stukken
224 .224a Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Herinrichting Stationsgebied
PM/07/2700
Verwante
stukken
224 .224b Second Opinion "Beoordeling ontwerp Stationsplein Dordrecht"
Verwante
stukken
224 .224c Rotonde Stationsgebied: Webreactie van C.J.J. van der Net
PM/2008/362
Verwante
stukken
224 .224d Raadsinformatie over aanpassingen DO Stationsgebied t.b.v. verkeersveiligheid
SO/2008/2754
Verwante
stukken
224 .224e Wensen en bedenkingen realiseringsovereenkomst stationsgebied
SO/2008/4024
Verwante
stukken
224 .224f Raadsinformatie over omleidingroute en verkeersmaatregelen Stationsgebied
PM/2008/2441
Verwante
stukken
225 .225 Raadsvoorstel aankoop Voorstraat 123
SO/06/7527
Verwante
stukken
226 .226 Raadsvoorstel subsidie De Dubbel
SR/06/687
Verwante
stukken
227 .227 Raadsvoorstel verordening tot wijziging huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
SO/06/7716
Verwante
stukken
228 .228 Raadsvoorstel intrekken lokale verordeningen; werk en bijstand ect.
SD/06/8202
Verwante
stukken
229 .229 Raadsvoorstel Wielwijk Noord-West
SO/06/7715
Verwante
stukken
230 .230 Raadsvoorstel Realiseringsstrategie parkeergarage Steegoversloot
SO/06/7710
Verwante
stukken
230 .230a Parkeergarage Steegoversloot rapporten Arcadis en Grontmij
n.v.t.
Verwante
stukken
230 .230b Raadsinformatiebrief Parkeergarage Steegoversloot
PM/2007/177
Verwante
stukken
230 .230 c Raadsinformatiebrief Parkeergarage Steegoversloot
PM/2007/254
Verwante
stukken
230 .230d Raadsinformatiebrief over Parkeren Centrum Oost
SO/2008/6771
Verwante
stukken
230 .230e Raadsvoorstel transactie Da Vinci College - Gemeente (pand Steegoversloot 38-40)
SO/2008/7133
Verwante
stukken
231 .231 Plan van Aanpak Accountantscontrole
Verwante
stukken
231 .231a Raadsvoorstel controleprotocol accountantscontrole 2006-2007
SBC/06/577
Verwante
stukken
232 .232 9e maandsrapportage 2006
SBC/06/576
Verwante
stukken
232 .232a Brief met bijlagen van 31 oktober
Grif/06/882
Verwante
stukken
233 .233 Raadsinformatiebrief project Energieadvies op maat
SD/06/2803
Verwante
stukken
233 .233a Raadsinformatiebrief over evaluatie Energie op Maat
PM/2008/370
Verwante
stukken
233 .233b Opstartsubsidie leerwerkbedrijf “Energie op Maat”
SO/2008/7132
Verwante
stukken
234 .234 Raadsvoorstel definitieve vaststelling fractievergoedingen 20 + bijlagen
Grif/06/965
Verwante
stukken
235 .235 Raadsvoorstel overdacht beheer en onderhoud pont Fastferry en waterbus
SB/TBH/HVB/06/357
Verwante
stukken
236 .236 Raadsvoorstel benoemen openbare ruimte gezondheidspark PD/06/14739
Verwante
stukken
236 .236a Raadsvoorstel aanpassen stratenbeloop Gezondheidspark
PD/2007/6207
Verwante
stukken
237 .237 Raadsinformatiebrief Gezondheidspark
SO/06/7954
Verwante
stukken
238 .238 Raadsinformatiebrief Belthurepark e.o.
SO/2006/7711
Verwante
stukken
238 .238a Raadsinformatiebrief Wvg "Belthure Park e.o Verwante
stukken
238 .238b Bestemmingsplan "Belthurepark e.o.
SO/2007/5670
Verwante
stukken
238 .238c Toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten t.a.v. het plangebied van het bestemmingsplan "Belthurepark e.o."
SO/2007/5367

Verwante
stukken
238 .238d Beslissing op bezwaar tegen toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten t.a.v. plangebied bestemmingsplan 'Belthurepark e.o.'
SO/2008/44

Verwante
stukken
238 .238e Raadsvoorstel Bekostigingsbesluit Belthurepark
SO/2008/3879
Verwante
stukken
239 .239 Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen betreffende oprichting stichting Dordrecht marketing BIN/06/453
Verwante
stukken
240 .240 Raadsinformatiebrief aandeelhouders-overeenkomst Netwerk N.V. SBH/06/5569
Verwante
stukken
241 .241 Raadsinformatiebrief over invoering DRIS openbaar vervoer (HOV-D)SO/06/7966
Verwante
stukken
242 .242 Afschriften antwoorden art.40 vragen over BST/Dordtmij aan de fracties van GroenLinks en ECO-Dordt
Grif/06/924
Verwante
stukken
242 .242a Beantwoording artikel 40- vragen Dortmij en BST Verwante
stukken
243 .243 Raadsinformatiebrief SMS-kinderfonds (2e en 3e kwartaal)
SD/2006/2857
Verwante
stukken
243 .243a SMS- Kinderfonds en gratis peuteren Verwante
stukken
244 .244 Kopie antwoord college aan P.J. van Ham over overlast door zwaar verkeer
SO/IS/8018
Verwante
stukken
245 .245 Raadsinformatiebrief Copernicusweg e.o.
SO/06/8095
Verwante
stukken
245 .245a Bestemmingsplan "Gedeelte Copernicusweg"
SO/2007/5686
Verwante
stukken
246 .246 Raadsinformatiebrief klachtenoverzicht 2005 Regiopolitie ZHZ
BW/06/312
Verwante
stukken
247 .247 Raadsinformatiebrief gebruiksvergunningen en aanvalsplannen Brandweer 2006
BRW/06/2323
Verwante
stukken
248 .248 Sportboulevard
MO/06/2780
Verwante
stukken
248 .248a Brief van OR Sport & recreatie
SR/06/690
Verwante
stukken
248 .248b Brief van Sportraad over Sportboulevard
SP/07/18
Verwante
stukken
248 .248 d Spreekrechtbijdrage commissie sportgebruik zwemaccomodaties
Verwante
stukken
248 .248 c Nota van inlichtingen van het college over de Sportboulevard
Verwante
stukken
248 .248e Raadsinformatie inzake beëindigen en opnieuw opstarten aanbesteding Sportboulevard
MO/2007/26488
Verwante
stukken
249 .249 Kopie antwoord college aan Ver. Van huiseigenaren Sterrenburg 1 over speelveldjes vs. garages
SO/IS/2006/7967
Verwante
stukken
250 .250 Brief van trees for travel
Grif/06/1012
Verwante
stukken
250 .250a Antwoord art 40-vragen over groenvoorziening in Dordrecht Verwante
stukken
251 .251 Raadsvoorstel Archief- en documentatieverordening
CULT/SA/06/750
Verwante
stukken
252 .252c Raadsinformatiebrief over aanpassingen in het Projectprogramma Watersport
MO/2007/3109
Verwante
stukken
252 .252 Raadsinformatiebrief projectprogramma watersport
MO/2006/3231
Verwante
stukken
252 .252a Antwoordbrief van wethouder Albayrak n.a.v. vragen bij bespreking voortgang projectprogramma watersport
MO/2007/571
 
252 .252 b Verlenen Subsidie en Voortgang Projectprogramma Watersport
MO/2007/2133
Verwante
stukken
253 .253 Raadsinformatiebrief opdrachtgeverschap Stadsbeheer
SBH/2006/5781
Verwante
stukken
254 .254 Intrekken verordening brandveiligheid en hulpverlening
BRW/2006/1978
Verwante
stukken
255 .255 Raadsvoorstel Burgerparticipatie Wmo
MO/2006/3210
Verwante
stukken
256 .256 Raadsinformatiebrief tweede brandweerpost
BRW/2006/2354
Verwante
stukken
256 .256a Voorbereidingskrediet 2e uitrukpost Brandweer / Leerpark
PM/2008/2304
Verwante
stukken
257 .257 Raadsinformatiebrief integratie vergunningverlening en handhaving
PD/2006/14745
Verwante
stukken
258 .258 Raadsvoorstel Realisatieprogramma Maasterras
SO/2006/7955
Verwante
stukken
258 .258 a Raadsvoorstel Realisatieprogramma Maasterras
Verwante
stukken
258 .258b Raadsinformatiebrief over voortgang Maasterras en briefwisseling in relatie tot dit onderwerp
PM/2008/659
Verwante
stukken
258 .258c Raadsvoorstel wensen en bedenkingen t.a.v. samenwerkingsovereenkomsten en verlenen van een krediet voor 2008 en 2009
PM/08/2345
Verwante
stukken
258 .258d Raadsinformatiebrief inzake Weeskinderendijk/Maasterras
PM/08/2413
Verwante
stukken
259 .259 Raadsvoorstel 'kamperen in Dordrecht vernieuwd'
MO/06/41
Verwante
stukken
260 .260 Raadsinformatiebrief rampenbestrijding Standic
BRW/07/714
Verwante
stukken
261 .261 Raadsinformatiebrief "Stadspolder, een buurt om mooi te houden"
MO/07/42
Verwante
stukken
262 .262 Raadsinformatiebrief ruimtelijk cultuurhistorisch onderzoek Dordt West SO/07/121
Verwante
stukken
263 .263 Raadsinformatiebrief evaluatie vrijwilligerswerk
MO/07/44
Verwante
stukken
264 .264 Raadsinformatiebrief parkeerterrein Weeskinderendijk
SO/06/4693
Verwante
stukken
265 .265 Raadsinformatiebrief parkeergarage Spuihaven/Veemarkt
SO/06/4694
Verwante
stukken
266 .266 Raadsvoorstel wijziging verordening Binnenhavengelden
SBH/TBH/HVB/2007
Verwante
stukken
267 .267 Raadsinformatiebrief herprioritering Manden Maken 1 en sleutelprojecten Manden Maken 2
SBC/07/17
Verwante
stukken
267 .267 Raadsinformatiebrief herprioritering Manden Maken 1 en sleutelprojecten Manden Maken 2
SBC/2007/28
Verwante
stukken
268 .268 Raadsinformatiebrief machtiging tot bieding op parkeergarage
SO/07/300
Verwante
stukken
269 .269 Raadsvoorstel beslissing op bezwaar voorkeursrecht Zuidpolder
SO/2007/411
Verwante
stukken
270 .270 Startnotitie onderzoek meerjarenprogramma Dordrecht (Rekenkamer)
RK/07/01
Verwante
stukken
270 .270a Rekenkamer rapport "Zes Sterren: onderzoek meerjarenbeleidsprogramma Dordrecht 2006-2010"
RK/07/08
Verwante
stukken
271 .271 Raadsinformatiebrief verkoop Bunsenstraat 49
SO/2007/637
Verwante
stukken
272 .272 Raadsinformatiebrief Kringloopbedrijf Netwerk
SDD/2007/275
Verwante
stukken
273 .273 Jaarrekening 2005 en begroting 2007 Stichting Johan de Witt-gymnasium
MO/2007/166
Verwante
stukken
274 .274 Brief van wethouder Albayrak met toezending verslag overleg bewoners Kasperspad/Kromhout inzake overlastproblematiek
MO/07/176
Verwante
stukken
274 .274a Raadsinformatiebrief inzake overlastproblematiek Kasperspad / Kromhout
MO/2008/104
Verwante
stukken
274 .274b Raadsinformatiebrief over overlastproblematiek Binnenstad
MO/2008/2144
Verwante
stukken
274 .274c Resultaten enquête overlast Vrieseplein e.o. van de fractie B.V.DORDT Verwante
stukken
275 .275 Subsidie-aanvragen Stichting Philadelphia voor project Scheffersplaats
MO/2006/3208
Verwante
stukken
276 .276 Notitie onderwerpkeuze onderzoeksplan 2007
RK/2007/2
Verwante
stukken
277 .277 Vragen en antwoorden ex art. 40 RvO overlasten voor ondernemers in Zuid-Holland
grif/07/6
Verwante
stukken
278 .278 Startnotitie onderzoek funderingsproblemen (rekenkamer)
RK/2007/4
Verwante
stukken
279 .279 Raadsvoorstel participatie in Service Center Drechtsteden (SCD)
ST/2007/530
Verwante
stukken
280 .280 Raadsinformatiebrief Nadere Regels Subsidies Productie Podiumkunsten
CULT/CB/2007/102
Verwante
stukken
280 .280a Raadsinformatiebrief over Nadere regels subsidies Producties Podiumkunsten
CULT/CB/2007/385
Verwante
stukken
281 .281 Raadsinformatiebrief startnotitie Organisatieontwikkeling Cultuur
CULT/CB/2007/80
Verwante
stukken
281 .281a Raadsinformatiebrief inzake organisatieontwikkeling cultuur
CULT/CB/07/296
Verwante
stukken
282 .282 Voorbereidingsbesluit Perceel Zeedijk 22
SO/2007/792
Verwante
stukken
283 .283 Krediet en wensen/bedenkingen aankoop Mijlweg 33
SO/2007/790
Verwante
stukken
284 .284b Raadsinformatiebrief Communicatietraject Structuurvisie Dordrecht 2020
Verwante
stukken
284 .284 Raadsvoorstel structuurvisie Dordrecht 2020
SO/2007/743
Verwante
stukken
284 .284a Addendum Structuurvisie Dordrecht 2020 Verwante
stukken
284 .284c Raadsvoorstel Ontwerp Structuurvisie Dordrecht 2020
SO/2008/680
Verwante
stukken
284 .284d Informatie over de status van de Structuurvisie in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verwante
stukken
284 .284e Raadsinformatie Dordtse Kil IV i.r.t. Structuurvisie 2020
SO/2008/2358
Verwante
stukken
284 .284f Raadsvoorstel Structuurvisie Dordrecht 2020
SO/2008/7443
Verwante
stukken
285 .285b Raadsvoorstel Planschade Schuilenburg 112
SO/2007/7229
Verwante
stukken
285 .285 Raadsinformatiebrief planschade Schuilenburg 112
SO/2007/791
Verwante
stukken
285 .285a Planschade Schuilenburg 112
SO/2007/5240
Verwante
stukken
286 .286 Raadsvoorstel eerste wijziging Legesverordening 2007
PD/2007/1643
Verwante
stukken
287 .287 Verzoek van de fractie GroenLinks om het dierenwelzijn in het circus aan de orde te stellen
Verwante
stukken
287 .287a Verzoek van de fractie GroenLinks om het dierenwelzijn in het circus aan de orde te stellen. Verwante
stukken
288 .288 Raadsvoorstel rapportagevorm College Onderzoeksprogramma 2007
SBC/2007/48
Verwante
stukken
288 .288a Raadsvoorstel Wijziging Verordening College Onderzoeks Programma
SBC/2008/124
Verwante
stukken
289 .289 Raadsinformatiebrief jaarplanning sturingscyclus 2007
SBC/2007/49
Verwante
stukken
289 .289a Opbrengst brainstorm Afsprakenkader sturingscyclus Verwante
stukken
290 .290 Afschrift van brief aan de heer L. Schaap over buslijn 7
SO/06/7974
Verwante
stukken
291 .291 Brief college aan mevrouw M. Jacobs over woonwagenzaken
PM/06/1910
Verwante
stukken
292 .292 Brief college aan bewoner Dubbelsteijnlaan-West
SO/06/4577
Verwante
stukken
293 .293 Wensen/bedenkingen gronduitgifte Maaskant-erf
SO/2007/1128
Verwante
stukken
293 .293a Procedure gronduitgifte en handelwijze projectontwikkelaar Maaskant-erf
SO/07/1462
Verwante
stukken
294 .294 Raadsinformatiebrief voorontwerp bestemmingsplan "Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek"
SO/2007/876
Verwante
stukken
294 294a.Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan "Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek"
SO/2007/5888

Verwante
stukken
294 .294b Raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Stadspolder, Vissershoek en Oudelandshoek’
SO/08/43
Verwante
stukken
295 .295 Raadsinformatiebrief inzake herinrichting van 't Vissertje
MO/2007/694
Verwante
stukken
296 .296 Raadsvoorstel verkeersstructuurplan Industriegebied West
SO/2007/1127
Verwante
stukken
297 .297 Jaaroverzicht boombeleid, beheer en onderhoud
SBH/07/291
Verwante
stukken
298 .298 Agendavoorbereiding Drechtraad 21 maart Verwante
stukken
299 .299 Raadsinformatiebrief inzake Uitvoeringsplannen 2007 van de wijken

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 299
Verwante
stukken
300 .300 Afschrift brief aan Stichting Big Rivers Verwante
stukken
301 .301 Raadsinformatiebrief inzake toezicht Havenbeveiligingswet
SBH/TBH/HVB/07/81
Verwante
stukken
302 .302 Raadvoorstel wijziging Verordening Binnenhavengeld 1995
SBH/TBH/2007/78
Verwante
stukken
303 .303c Raadsinformatiebrief over het concept meerjaren Wmo-beleidsplan
2008-2010
MO/2007/3284

Verwante
stukken
303 .303d Raadsvoorstel vaststellen Meerjaren beleidsplan WMO 2008-2010
MO/2007/3913
Verwante
stukken
303 .303 Raadsvoorstel startnotitie WMO-beleid in Dordrecht
MO/2007/827
Verwante
stukken
303 .303a Raadsvoorstel Startnotitie Wmo-beleid in Dordrecht (stellingen)
MO/2007/827
Verwante
stukken
303 .303b Brief van WMO-adviesraad Dordrecht d.d. 3 april 2007
MO/2007/1187
Verwante
stukken
303 .303e Raadsinformatiebrief conceptplan Maatschappelijke Zorg "Zorg voor Elkaar"
MO/2008/698
Verwante
stukken
303 .303f Raadsvoorstel 'Zorg voor elkaar', plan Maatschappelijke Zorg Zuid-Holland Zuid 2008-2010, Regionaal Kompas 2008-2014
MO/2008/1707
Verwante
stukken
303 .303g Raadsvoorstel verhoging rijksbijdrage vrouwenopvang en herziening prestatieafspraken
MO/2008/2182
Verwante
stukken
303 .303h Raadsvoorstel “Hulp voor hulpverleners: Nota Mantelzorgondersteuning in Dordrecht 2009-2010”
MO/2008/2762
Verwante
stukken
304 .304 Raadsinformatiebrief meerjarenbeleidsplan Dordrecht 2006-2010; aanvullende onderhoudsmaatregelen in de openbare ruimte
SBH/2007/1113
Verwante
stukken
305 .305 Afschrift van het antwoord van het college op een brief over het kappen en herplanten van bomen aan de Stooplaan en Hallincqlaan
SBH/GB/1048
Verwante
stukken
306 .306 Afschrift van het antwoord van het college op een brief over het afvalprobleem Willigenbosch
SBH/TBH/GRAS-1007
Verwante
stukken
307 .307 Raadsvoorstel benoemen openbare ruimte Leerpark

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 307
Verwante
stukken
308 .308 Raadsinformatiebrief over notitie "Stand van zaken beleidsimpuls Jeugd" DRDT4U2" Verwante
stukken
308 .308a Brochure "Kinderen in Tel 2007", Een handreiking over jeugdbeleid voor provinciebestuurders
Verwante
stukken
309 .309 Raadsvoorstel subsidieaanvragen Vinex en Vinac

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 309
Verwante
stukken
310 .310 Raadsinformatiebrief evaluatie overlastgevende panden Verwante
stukken
311 .311 Raadsvoorstel beschikbaarstelling krediet ten behoeve van ICT van het Leerpark

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 311
Verwante
stukken
312 .312a Akoestische Maatregelen Wieldrechtseweg
SO/2007/7439
Verwante
stukken
312 .312 Raadsvoorstel Masterplan Revitalisering Zeehavengebied Dordrecht

Klik hier voor de documenten behorende bij groslijstnummer 312
Verwante
stukken
312 .312b Raadsvoorstellen Revitalisering Zeehavengebied
- Voortgangsrapportage revitalisering zeehavengebied (PM/2008/1309)
- Investeringsprogramma revitalisering zeehavengebied (PM/2008/ 1557)
Verwante
stukken
312 .312c Raadsvoorstel krediet uitgifte Kilkade 2-4
PM/2008/1948
Verwante
stukken
312 .312d Kredietoverzicht revitalisering zeehavengebied Verwante
stukken
313 .313 Raadsinformatiebrief over MER-procedure aanleg aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht Verwante
stukken
313 .313a Raadsvoorstel vaststellen richtlijnen MER aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht
SO/2007/4406

Verwante
stukken
313 .313b Raadsvoorstel vaststellen richtlijnen MER aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht
SO/2008/1042
Verwante
stukken
313 .313c Raadsinformatiebrief inzake vrijgeven (voor)ontwerp-bestem-mingsplan ‘Partiële herziening hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht”
SO/2008/6281
Verwante
stukken
314 314 Raadsinformatiebrief Integraal Jaarplan handhaving 2007
PD/07/4479
Verwante
stukken
315 .315b Raadsinformatiebrief over Agressiedetectie
PD/2007/12708

Verwante
stukken
315 .315 Raadsinformatiebrief Integraal Veiligheidsprogramma 2006 2010 (IVP 2)
PD/07/4478
Verwante
stukken
315 .315a Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid
PD/2007/8797
Verwante
stukken
315 .315d Raadsinformatiebrief jaarplan integrale veiligheid
PD/08/1250

Verwante
stukken
316 316 Raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsplan IV (GRP IV) 2007-2010
SBH/07/1387
Verwante
stukken
317 .317 Jaarverslag Rekenkamer RK/07/05 Verwante
stukken
318 .318 Raadsvoorstel tijdelijke verharding Prins-Willem-Alexanderkade (PWA-kade) en reconstructie Kilkade/Kreekweg PEO/07/39 Verwante
stukken
318 .318a Beschikbaar stellen krediet voor tijdelijke verharding van de PWA-kade t.b.v. Sarens BV
SO/2008/3600


Verwante
stukken
318 .318b Beschikbaarstellen aanvullend krediet voor verharding van de Prins Willem Alexander kade t.b.v. Zeehavenbedrijf Dordrecht
SO/08/3766
Verwante
stukken
319 .319 Antwoordbrieven aan de heer C. Dickens / Martinus Steynstraat Verwante
stukken
319 .319a Optreden tegen huiseigenaren Verwante
stukken
320 .320 Potentie zorgeconomie in Dordrecht
Geen stukken aanwezig.
 
321 .321a Raadsvoorstel Programmakaart Binnenstad
BIN/07/321

Verwante
stukken
321 .321b Notitie “Signalen uit de binnenstad” van de winkeliersvereniging Grote Spuistraat (BIN/07/2007) en reactie van het college aan de winkeliersvereniging Verwante
stukken
321 .321 Raadsvoorstel programmakaart ontwikkeling binnenstad BIN/07/122 Verwante
stukken
322 .322 Raadsvoorstel Planmer Structuurvisie Dordrecht 2020 SO/2007/2379 Verwante
stukken
323 .323 Raadsinformatiebrief samenwerkings- en grondruilovereenkomst
Mijlweg 33 c.a. SO/2007/2381
Verwante
stukken
323 .323a Raadsinformatiebrief herontwikkeling Mijlweg 33
SO/2008/1847
Verwante
stukken
324 .324 Raadsinformatiebrief en raadsvoorstel aankoop voormalige boerderij Crabbehof
SO/2007/2579 en SO/2007/2576
Verwante
stukken
325 .325 Raadsinformatiebrief inzake discussienotitie "Aanpak tegengaan alcoholgebruik door jongeren" MO/2007/1257 Verwante
stukken
326 .326 Raadsinformatiebrief wijziging programma De Driehoek Oud Krispijn
MO/20071256
Verwante
stukken
327 .327 Raadsinformatiebrief tijdelijke verdeling portefeuilles wethouder Albayrak
SBC/2007/133
Verwante
stukken
328 .328 Raadsinformatiebrief voortgang Project Sportboulevard
MO/2007/1259
Verwante
stukken
329 .329 Raadsvoorstel startnotitie evaluatie Festival en Evenementenbeleid
BIN/2007/148
Verwante
stukken
329 .329a Evaluatie en nieuw beleidskader Festival- en Evenementenbeleid Dordrecht 2008
BIN/2008/165
Verwante
stukken
330 .330 Raadsinformatiebrief Begroting OGGz 2007
MO/2007/1396
Verwante
stukken
331 .331 Raadsvoorstel Realiseringsovereenkomst bouwplan Smitshoek
SO/2007/2754
Verwante
stukken
331 .331a Sanering Ufkesterrein (i.r.t. Raadsvoorstel Realiseringsovereenkomst bouwplan
GRIF/07/397
Verwante
stukken
332 .332 Raadsinformatiebrief Actieprogramma Integratie
MO/07/1394
Verwante
stukken
333 .333 Raadsinformatiebrief uitwerking groot onderhoud groen
SBH/07/1876
Verwante
stukken
334 .334 Onderzoeksplan 2007 Rekenkamer
RK/07/06
Verwante
stukken
335 .335 Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Ontwikkeling HVC Baanhoekweg
SO/07/2978
Verwante
stukken
336 .336 Uitvoeringsplan School in de Samenleving 2007 t/m 2011 en afwijken v/d Alg. Subsidieverordening Dordrecht
MO/07/1395
Verwante
stukken
337 .337 Briefwisseling Huudersvereniging Loudonstraat inzake WMO
MO/06/2519
Verwante
stukken
338 .338 Brief en antwoordbrief over de verbouwing van supermarkt Bas van der Heijden aan de Brouwersdijk Verwante
stukken
339 .339 Raadsinformatiebrief ontwerpstructuurplan Hofkwartier
SO/2007/3352
Verwante
stukken
340 .340 Raadsvoorstel Dordrecht-West op stoom 2
MO/2007/1541
Verwante
stukken
340 .340a Raadsinformatiebrief Intentieovereenkomst Wielwijk
SO/2007/4933
Verwante
stukken
340 .340b Krediet algemene projectkosten Dordrecht West 2008 en 2009
MO/2008/1353
Verwante
stukken
341 .341 Raadsvoorstel lidmaatschap GovUnited Verwante
stukken
342 .342 Raadsvoorstel invulling taakstelling 2007
SBC/2007/141
Verwante
stukken
343 .343 Raadsinformatiebrief vroegtijdige signalering schulden door woningcorporaties en nutsbedrijven Verwante
stukken
344 .344 Realisatie Stedelijk Dalton Lyceum (resp. Samenwerkingsgebouw in het Leerpark) Verwante
stukken
344 .344a Beschikbaar stellen krediet t.b.v. voorbereiding Leerpark 2007-2008 en wijziging begroting Verwante
stukken
344 .344b Realiseringsbesluit Sportgebouw in het Leerpark
PM/2008/1917
Verwante
stukken
345 .345 Startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2007-2010 Verwante
stukken
345 .345a Meerjarenbeleidplan 2008-2010 “Gezondheid in Dordrecht”
MO/2008/1094
Verwante
stukken
346 .346 Opname Evangelische Basisschool in Dordrecht in Plan van Scholen 2008-2010 Verwante
stukken
347 .347 Informatiebrief van weth.Van den Oever inzake veiligheid fietsers op de rotonde Copernicusweg / Kometenlaan
Verwante
stukken
348 .348 Startnotitie onderzoek bestuurlijk netwerk - Rekenkamer Verwante
stukken
348 .348a Opzet 2e fase onderzoek bestuurlijk netwerk (versie november 2008) Verwante
stukken
349 .349 Brief en antwoordbrief over het verdwijnen van speelveldjes in Sterrenburg I
Verwante
stukken
350 .350 Raadsinformatiebrief over actieplan integraal arbeidsmarktbeleid
PEO/2007/64
Verwante
stukken
351 .351 Twee verzamelwijzigingen begroting 2007
ST/2007/1639
Verwante
stukken
352 .352 Jaarverslag 2006
SBC/2007/178 en SBC/2007/192

Link naar Jaarverslag 2006
Verwante
stukken
353 .353 Kadernota 2008
Verwante
stukken
353 .353a Addendum Kadernota 2008
SBC/2007/207
Verwante
stukken
354 .354 Gevudo- Jaarrekeningen 2005 en 2006 en begroting en begrotingswijziging 2007
SBH/2007/2374
Verwante
stukken
354 .354a Raadsinformatiebrief over de jaarrekeningen 2005 en 2006 van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
SBH/2008/706
Verwante
stukken
355 .355 Raadsinformatiebrief inzake levering economisch eigendom HVCafvalcentrale Dordrecht
SO/2007/3826
Verwante
stukken
356 .356 Raadsvoorstel /wensen en bedenkingen verkoop gedeelte Stortplaats Crayestein-West aan Gevudo
SO//07/3835
Verwante
stukken
357 .357 Aanvullend krediet bestrating Spuiboulevard (hoek Sluisweg)
SO/2007/3825

Verwante
stukken
358 .358 Raadsinformatiebrief over overname activiteiten ADB Dordrecht door RADAR
MO/2007/1945
Verwante
stukken
359 .359 Raadsinformatie over Vereniging voor lokale Natuur- en Milieucommunicatie
NMC/2007/25
Verwante
stukken
360 .360 Uitvoeringskrediet geluidsscherm A16
SO/2007/3818
Verwante
stukken
361 .361a Raadsvoorstel Boomstructuurplan Dordrecht 2007
SBH/2007/5521
Verwante
stukken
361 .361 Raadsinformatie over Boomstructuurplan Dordrecht 2007
SBH/2007/2343
Verwante
stukken
362 .362 Onttrekking gedeelte van de Laan der Verenigde Naties aan openbaar verkeer
SO/2007/3867
Verwante
stukken
363 .363 Raadsvoorstel /wensen en bedenkingen heruitgifte erfpacht Baanhoekweg 6 aan Kloek Zout b.v.
SO/2007/3870
Verwante
stukken
364 .364a Raadsinformatie over voortgang Woningbouwproductie 2005-2009 (rapportage Taskforce voorjaar 2007)
SO/2007/7706
Verwante
stukken
364 .364 Raadsinformatiebrief over voortgangsrapportage woningbouwproductie 2005 t/m 2009
SO/2007/3828

Verwante
stukken
364 .364b Raadsinformatiebrief over Woonbeleid Gemeente Dordrecht
SO/2008/3773
Verwante
stukken
365 .365 Herbenoeming drie bestuursleden van de St. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD)
GRIF/ 2007/564
Verwante
stukken
366 .366a Raadsinformatie wensen en bedenkingen ontwikkel- en realiseringsovereenkomst Smitsweg
SO/07/7113

Verwante
stukken
366 .366 Raadsinformatiebrief vrijgeven voor inspraak van het Masterplan Smitsweg
SO/2007/3857
Verwante
stukken
366 .366b Voorbereidingsbesluit gebied Smitsweg
SO/2008/2035
Verwante
stukken
366 .366c Raadsinformatie ontsluiting Wilgenwende, v/h Smitsweglocatie
PM/2008/1732
Verwante
stukken
366 .366d Raadsinformatie over voorontwerp bestemmingsplan 'Smitsweg'
SO/2008/6828

Verwante
stukken
367 .367 Burgerjaarverslag 2006 Verwante
stukken
368 .368 Afschrift van het antwoord op art. 40 vragen over het kappen van bomen op de locatie De Sitterstraat / Stierstraat
GRIF/2007/480
Verwante
stukken
369 .369 Afschrift van het antwoord op art. 40 vragen over de mogelijkheid tot vrijstelling voor ondernemers in de Afvalstoffenverordening 2003
GRIF/2007/479
Verwante
stukken
370 .370 Raadsvoorstel zienswijzen Concept Begroting 2008 Regio Zuid-Holland Zuid
SBC/2007199
Verwante
stukken
371 .371 Raadsvoorstel kennisnemen van Jaarrekening 2006 Zuid-Holland Zuid
SBC/2007/199
Verwante
stukken
372 .372 Krediet aanschaf Huurwoonchalets
PM/2007/4047
Verwante
stukken
373 .373b Rapportage Werkgroep Betaald Parkeren in de Sport
Verwante
stukken
373 .373 Raadsinformatiebrief invoering betaald parkeren Gezondheidspark c.a.
SO/2007/4045
Verwante
stukken
373 373a.Raadsinformatiebrief betaald parkeren Gezondheidspark/Sport
PM/07/1957

Verwante
stukken
373 .373c Raadsinformatiebrief inzake evaluatie betaald parkeren voor sporters in het Gezondheidspark
SR/2008/640
Verwante
stukken
374 .374 Raadsinformatie over Digitaal Signaleringssysteem Jeugd
MO/2007/2044
Verwante
stukken
375 .375 Raadsvoorstel Promotiefonds 2007-2010
PEO/2007/66
Verwante
stukken
376 .376 Brief Wethouder Van den Oever over verkeerssituatie Stevensweg
GRIF/07/548
Verwante
stukken
377 .377 Raadsinformatiebrief herijkte PALT-afspraken 2007
SO/2007/4231
Verwante
stukken
378 .378 Jaarrekening 2006 GR Drechtsteden en Subregio Drechtsteden
SBC/2007/214
Verwante
stukken
379 .379 Zienswijzen Programmabegroting 2008 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
SBC/2007/215
Verwante
stukken
380 .380 Raadsinformatiebrief inzake gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2006
MO/2007/2134
Verwante
stukken
381 .381 Raadsinformatiebrief inzake Monitor Lokaal Onderwijs 2005/2006
MO/2007/2135
Verwante
stukken
382 .382 Raadsinformatiebrief over ambitieformulering doorstroombevordering Maatschappelijke Opvang
MO/2007/2122
Verwante
stukken
383 .383 Antwoordbrief aan St. Platform Dordtse Theatermakers over Kindertheatervoorstellingen
MO/2007/rb1/cb
Verwante
stukken
384 .384 Raadsinformatiebrief inzake Nota Zaalsportaccomodaties
SR/2007/411
Verwante
stukken
385 .385a a.Bezwaarschrift van de Stichting De Buitenwacht m.b.t. de negatieve beslissing op de subsidie-aanvraag voor het Huiswerkhuis
b. Beschikking van het college op het bezwaarschrift
MO/2007/2281 en MO/2007/3407
Verwante
stukken
385 .385 Subsidieaanvraag v.d. St. De Buitenwacht voor het Huiswerkhuis en subsidiebeschikking van het college
MO/2007/1173 en MO/2007/1749
Verwante
stukken
386 .386 Vernieuwing Oostelijke Vergadervleugel
SBC/2007/211
Verwante
stukken
386 .386a Aangepast raadsvoorstel Vernieuwing Oostelijke Vergadervleugel
Verwante
stukken
387 .387 Raadsvoorstel 2e wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening Dordrecht
SBC/2007/213
Verwante
stukken
388 .388 Brief Ir. D.W. Dicke over bomen Frans Lebretlaan en antwoord college
SBH/GB-1968
Verwante
stukken
388 .388a Groenvoorziening Frans Lebretlaan
SBH/GB/3160
Verwante
stukken
389 .389 Raadsvoorstel benoemen Openbare Ruimte en vaststellen stratenbeloop Laan der VN
PD/2007/8557

Verwante
stukken
390 .390 Raadsinformatiebrief over subsidiëring ToBe
Verwante
stukken
391 .391 Raadsvoorstel krediet kademuren Damiatebolwerk, Botermarkt en Groothoofd
SBH/2007/2698
Verwante
stukken
392 .392 Beleidskader Sport "Dordt Sport"
MO/2007/2042
Verwante
stukken
392 .392a Uitvoeringsprogramma ‘Dordt Sport’
MO/2008/1571
Verwante
stukken
393 .393 Raadsinformatiebrief over dienstverleningsovereenkomst Marktmeester
Verwante
stukken
394 .394 Kopie brief aan dhr. Kool over voetgangers bij verkeerslichten
SO/07/3436
Verwante
stukken
395 .395a Raadsinformatiebrief over examenlicenties Da Vinci College
MO/2007/3812

Verwante
stukken
395 .395 Raadsinformatiebrief over rapportage visitatiecommissie 2007 m.b.t. het Leerpark
MO/2007/2349

Verwante
stukken
396 .396a Raadvoorstel werken aan wijkeconomie SO/2007/6973 Verwante
stukken
396 .396 Raadsinformatiebrief voortgang ontwikkeling plan van aanpak Wijkeconomie
SO/07/4566

Verwante
stukken
396 .396b Raadsinformatie inzake Nadere regels voor subsidieaanvragen voor Dordtse diamanten
MO/08/5726
Verwante
stukken
397 .397 NCIS-rapport "stad en stages" en kopie van de antwoorden op vragen ex art. 40 van RvO stageplaatsen in het beroepsonderwijs
GRIF/07/576
Verwante
stukken
398 .398 Brief en antwoordbrief over onderadvisering van allochtone leerlingen voor het vervolgonderwijs
MO/2007/677 en 1268

Verwante
stukken
399 .399 Raadsvoorstel oplossen verkeerskundige knelpunten
SO/07/4567

Verwante
stukken
400 .400 Brief van wethouder Van den Oever over fietsopstelplaats Brouwersdijk / Krispijnseweg
SO/2007/4400
Verwante
stukken
401 .401 Raadsvoorstel kredietaanvraag sloop de Sitterstraat 11
en raadsinformatiebrief over de versnelde sloop van dit pand
SO/2007/4751 en SO/2007/4966

Verwante
stukken
402 .402 Raadsinformatiebrief over het bouwproject Maaskant-erf
SO/07/4755
Verwante
stukken
403 .403 Raadsinformatie inzake het Stadsstrand
BIN/2007/249
Verwante
stukken
403 .403a Raadsinformatiebrief over het Stadsstrand
BIN/2008/39
Verwante
stukken
404 .404 Raadsvoorstel wijziging Verordening Bodemsanering Dordrecht 2003 en intrekken Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen
SO/2007/4745
Verwante
stukken
405 .405 Antwoordbrief op verzoek t.b.v. speeltuin Iroko
SBH/TBH/GRAS-2931

Verwante
stukken
406 .406 Raadsvoorstel Stadsvernieuwingscorrecties ten laste van ISV Rijksdeel
SBC/2007/248
Verwante
stukken
407 .407 Raadsinformatie inzake het Meerjarenplan Handhaving Milieutaken 2007-2010
SO/2007/4769

Verwante
stukken
408 .408 Raadsvoorstel wijziging Verordening Reinigingsrecht
SO/2007/4767

Verwante
stukken
408 .408a Raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van het reinigingsrecht 2008-2
PD/08/1959
Verwante
stukken
409 .409 Advies zendtijdverlening lokale omroep
MO/2007/2559
Verwante
stukken
410 .410 Jaarrekening 2006 St. Johan de Witt-gymnasium
MO/2007/2483

Verwante
stukken
411 .411 Ontwerpbegroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 van Drechtwerk
SBC/2007/320

Verwante
stukken
412 .412 Verordening Culturele Initiatieven Dordrecht
CULT/CB/2007/523
Verwante
stukken
413 .413 Raadsinformatiebrief inzake Waterbus BV
SBC/07/283

Verwante
stukken
414 .414 Raadsvoorstel begrotingswijziging t.b.v. herinrichting Haaswijkweg
SO/2007/5239
Verwante
stukken
415 .415 Raadsinformatiebrief over evaluatie pilot Woonzorgservice
PM/2007/1621
Verwante
stukken
416 .416 Raadsvoorstel huisvuilinzameling Stadswerven via 'ondergronds afval transport systeem'
SBH/2007/3199
Verwante
stukken
417 .417 Raadsinformatie Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht (2e wijziging)
Verwante
stukken
418 .418 Raadsinformatie Rapportage Wijklijn 2006+ KTO Wijklijn 2007
SBH/2007/3506
Verwante
stukken
419 .419 Interimnota 2007
SBC/2007/267

Verwante
stukken
420 .420 Raadsinformatiebrief over Dordrecht Open Monumentendagen 2007
BIN /2007/268

Verwante
stukken
421 .421 Raadsinformatiebrief over het Zeepaert
BIN/2007/273
Verwante
stukken
422 .422 Raadsinformatie over duurzaam inkopen
ST/2007/2409

Verwante
stukken
423 .423 Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken Monumentenzorg en Archeologie
SO/2007/5737
Verwante
stukken
424 .424 Raadsinformatiebrief over Dordt Fietst Door
SO/2007/5669
Verwante
stukken
424 .424a Voorstel Beleidskader ‘Dordt Fietst Door
SO/2008/6082
Verwante
stukken
425 .425 Raadsvoorstel aanpassen stratenbeloop en benoemen openbare ruimte Nieuw Krispijn
SO/2007/5773
Verwante
stukken
426 .426 Startnotitie beleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur
SO/2007/5723
Verwante
stukken
426 .426a Raadsvoorstel Conceptbeleidsplan Stedelijke Ecologische Structuur Dordrecht
SO/2008/4112
Verwante
stukken
426 426b. Raadsvoorstel Beleidsplan 2008-2013 Stedelijke Ecologische Structuur Dordrecht
SO/2008/6425
Verwante
stukken
427 .427 Extra krediet Multifunctionele Accommodatie (MFA) Oud-Krispijn
MO/2007/2911

Verwante
stukken
428 .428 Raadsvoorstel Plan van Aanpak Voorstraat-Noord
PEO/2007/78

Verwante
stukken
429 .429 Raadsinformatiebrief inzake beantwoording motie gratis Openbaar Vervoer
Verwante
stukken
430 .430 Raadsinformatiebrief verstrekken geldlening aan de Vereniging Dordrechtse Manege
SO/2007/5736

Verwante
stukken
431 .431 Raadsinformatiebrief aanbesteding veerdienst Kop van 't Land
SO/2007/5913

Verwante
stukken
432 .432 Raadsvoorstel wijziging GR Drechtsteden i.v.m. Service Center Drechtsteden Verwante
stukken
433 .433 Raadsinformatiebrief Integraal Jaarverslag Handhaving 2006
PV/2007/2

Verwante
stukken
434 .434 Raadsvoorstel beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. entree fietsenstalling Achterom-West
PM/2007/201

Verwante
stukken
435 .435 Kopie antwoordbrief college aan de heer P. Brouwer
SO/07/5662

Verwante
stukken
436 .436 Programmabegroting 2008 en Meerjarenbegroting 2009-2011
Verwante
stukken
437 .437 Raadsinformatiebrief over herziening pluspakket GGD Zuid-Holland Zuid
MO/2007/2971
Verwante
stukken
437 .437a Brief van Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK) over de logopedische screening van kleuters
MO/2007/3496
Verwante
stukken
438 .438 Raadsinformatiebrief over Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2007
MO/2007/3066
Verwante
stukken
439 .439 Raadsvoorstel intrekken Verordening Lichtmastreclame
SBH/2007/4088

Verwante
stukken
440 .440 Raadsvoorstel invoering ondergrondse containerisatie restafval overige wijken
SBH/2007/3975
Verwante
stukken
441 .441 Raadsinformatie over Wijk Actie Plan Dordrecht: Wielwijk en Crabbehof
MO/2007/3108 en MO/2007/3227
Verwante
stukken
442 .442 Raadsinformatiebrief over gronduitgifte in het Business Resort Amstelwijck
SO/2007/6381
Verwante
stukken
443 .443 Raadsinformatie over benoeming leden Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam GR Woonwagencentra Drechtsteden
SO/2007/6382

Verwante
stukken
444 .444 Startnotitie gemeenschappelijk onderzoek naar Drechtwerk
Verwante
stukken
444 .444a Rekenkamer Rapport "Mensenwerk"
RK/2008/15
Verwante
stukken
445 .445 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit "Gedeelte Blindeweg"
SO/2007/6380
Verwante
stukken
446 .446 Raadsvoorstel wensen en bedenkingen verkoop landbouwgronden Nieuwe Merwedeweg en Noorderelsweg
SO/07/6524
Verwante
stukken
447 .447 Raadsinformatiebrief Gezondheidspark: archeologie, Overkampzone en risicomanagement
SO/07/6522
Verwante
stukken
448 .448 Nieuwe Haven 26
VGB/2007/137
Verwante
stukken
449 .449 Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanwijzingsverzoek Vrieseweg 80
SO/2007/5468
Verwante
stukken
449 .449a Raadsinformatiebrief ontwerpbesluit verzoek aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument
SO/2007/6862

Verwante
stukken
450 .450 Beschikbaarstelling krediet t.b.v. uitvoering werkzaamheden Spirea 1, 1a, 1b en 1c en juridische advisering omtrent huur- en bruikleenovereenkomsten
SO/2007/6639
Verwante
stukken
451 .451 Voorbereidingsbesluit Gezondheidspark
SO/2007/6638

Verwante
stukken
452 .452 Raadsvoorstel College Onderzoeks Programma (COP)2008
SBC/2007/534
Verwante
stukken
453 .453 Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening en ontwikkelingen ten aanzien van Drechtwerk
SBC/2007/555
Verwante
stukken
453 .453a Beleid en Begroting Drechtwerk
SBC/2007/619

Verwante
stukken
453 .453b Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden
SBC/2007/742
Verwante
stukken
453 .453c Toekomstvisie Drechtwerk
SBC/2008/523

Verwante
stukken
454 .454 Informatiebrief aan lokale gemeenteraden over Wet inburgering
SDD/2007/2543

Verwante
stukken
455 .455 Raadsinformatiebrief over klimaatinstallatie oudbouw Dordrechts Museum
PM/2007/2370
Verwante
stukken
456 .456 Doorstart project Achterom-Bagijnhof
PM/2007/2371

Verwante
stukken
456 .456a Huisvesting deel Da Vinci College, Achterom 103
VGB/2007/124

Verwante
stukken
456 .456b Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst Achterom-Bagijnhof en Raadsvoorstel Parkeergarage Achterom
SO/2008/2603 en SO/2008/2555
Verwante
stukken
456 .456c Brief van Wethouder Spigt over het tarief Parkeergarage Achterom + gewijzigd ontwerpbesluit bij Raadsvoorstel Parkeergarage Achterom (458b)
(BW/2008/84)


Verwante
stukken
457 .457 Raadsinformatiebrief extra impuls bezoek binnenstad 2008-2009
BIN/2007/333

Verwante
stukken
457 .457a Raadsinformatiebrief extra Impuls Bezoek Binnenstad 2008-2009
BIN/2008/60
Verwante
stukken
458 .458 Toekomstige invulling van het Energiehuis
BIN/2007/342
Verwante
stukken
458 .458a 1e. Brief van Stichting Kunstzinnige Vorming ToBe d.d. 19 november 2007 over Energiehuis. 2e. Brief van Bibelot d.d. 30 november 2007 over Energiehuis.
PM/2007/2742
Verwante
stukken
459 .459 Brief van de Medezeggenschapsraad van openbare basisschool Dubbeldam over tijdelijke huisvesting op de locatie Van Schendelstraat
MO/2007/3214

Verwante
stukken
459 .459a Raadsinformatiebrief over tijdelijke huisvesting scholen Dubbeldam
MO/2007/3709
Verwante
stukken
460 .460 Verruiming terrasseizoen, wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
PD/2007/13172
Verwante
stukken
460 .460a Raadsinformatie over evaluatie terrassenbeleid
SO/2008/6985
Verwante
stukken
461 .461 Jaarrekening 2006, begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2012 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch”
MO/2007/3493
Verwante
stukken
462 .462 Inlichtingen wateroverlast speelplek Iroko
SBH/2007/4757
Verwante
stukken
463 .463 Brief directeur Rekenkamer over voortgang lopende onderzoeken
RK/2007/23
Verwante
stukken
464 .464 Raadsvoorstel Startnotitie Visstraat
PM/2007/2416
Verwante
stukken
464 .464a Beschikbaar stellen van een krediet voor een facelift van de Visstraat
SO/2007/8037
Verwante
stukken
465 .465 Raadsinformatie Jaarverslag Welstandscommissie 2006
SO/2007/7231
Verwante
stukken
465 .465a Raadsinformatie Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2006
SO/2007/7230

Verwante
stukken
466 .466 Raadsinformatiebrief stand van zaken 1e fase Lichtplan Binnenstad
SO/2007/7228
Verwante
stukken
467 .467 Diverse Belastingverordeningen 2008
PD/2007/13577
Verwante
stukken
467 .467a Diverse belastingverordeningen 2008
PD/2007/13577
Verwante
stukken
468 .468 Benoeming drie leden Algemeen Bestuur Sportraad
SR/2007/744
Verwante
stukken
469 .469 Startnotitie “Door met een verkeersveilig Dordrecht”
SO/2007/7114

Verwante
stukken
470 .470 Begroting SCD, SGB en BDD
SBC/2007/698
Verwante
stukken
471 .471 Afschrift van het college aan dhr. J. Vogelaar over het voetpad langs het Wantij
SO/07/8717
Verwante
stukken
472 .472 Afschrift van het college aan de Fietsersbond over Lange Zware voertuigen in de bebouwde kom
SO/2007/7077
Verwante
stukken
473 .473 Raadsvoorstel wijziging Begroting 2007 door 3e verzamelwijziging
ST/2007/3093
Verwante
stukken
474 .474 Raadssvoorstel over de ROM-D
SO/07/7464
Verwante
stukken
474 .474a ROM-D
BDR/08/719
Verwante
stukken
474 .474b Raadsvoorstel ROM-D, beslisnotitie Uitvoeringskracht in de Drechtstedeneconomie
SO/2008/6804
Verwante
stukken
474 .474c Antwoorden op technische vragen n.a.v. presentatie ROM-D in Adviescommissie d.d. 18 november 2008-11-24
Verwante
stukken
475 .475 Krediet loods en Sportpark Reeweg
VGB/2007/180
Verwante
stukken
476 .476 Legesverordening 2008
PD/2007/13578

Verwante
stukken
477 .477 Intrekken Klachtenverordening 2003
SBC/2007/717
Verwante
stukken
478 .478 Wijziging Inspraakverordening
SBC/2007/718
Verwante
stukken
479 .479 Raadsinformatiebrief Inschrijvingsdatum aanbesteding Sportboulevard
MO/2007/3711
Verwante
stukken
479 .479a Krediet aanbesteding Sportboulevard
MO/2008/35
Verwante
stukken
480 .480 Afschrift van brief aan Watersportvereniging De Kil over huisvesting van Oost-Europeanen op camping Bruggehof
MO/07/3687

Verwante
stukken
481 .481 Afschift van een brief van het college aan de heer H. van Stokkom over parkeertoezicht buiten de binnenstad
SO/2007/7559

Verwante
stukken
482 .482 Raadsvoorstel vaststellen eerste wijzigingsverordening heffing en invordering parkeerbelastingen
SO/07/7555
Verwante
stukken
483 .483 Raadsvoorstel vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 - 12e wijziging
SBH/TBH/HVB/2007/272
Verwante
stukken
484 .484 Antwoordbrief mw. Van Strijen over betaald parkeren Gezondheidspark
SR/SP-07/742
Verwante
stukken
485 .485 Raadinformatiebrief over uitvoeringsplannen 2008 van de wijken
MO/2007/3712
Verwante
stukken
486 .486 Raadsinformatiebrief vestiging Topinstituut Waterbouw en Ecologie in Dordrecht
SO/07/7705
Verwante
stukken
487 .487 Raadsinformatiebrief werkboek Economische Adviesraad Dordrecht (EAD) "Dordtse Doeners pakken dóór"
PEO/2007/1116
Verwante
stukken
488 .488 9-maandsrapportage 2007
SBC/2007/715
Verwante
stukken
489 .489 Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen omtrent de jongerenwebsite Dordrecht/Drechtsteden
MO/2007/3777
Verwante
stukken
490 .490 Aanpassen stratenbeloop Laan der VN en Brandts Buysstraat
SO/07/7829

Verwante
stukken
491 .491 Intrekken namen verdwenen hofjes en straten
SO/07/7830

Verwante
stukken
492 .492 Benoemen openbare ruimte nieuwe woonlocatie bij de Stevensweg
SO/07/7831
Verwante
stukken
493 .493 Webreactie legale graffity locaties
SBH/07/4830

Verwante
stukken
494 .494 Raadsinformatie uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Publieke Dienstverlening 2007
PD/2007/14319
Verwante
stukken
495 .495 Begroting 2008 Stichting Johan de Witt-gymnasium
(MO/2007/3810)

Verwante
stukken
496 .496 Raadsinformatie tussenrapportage aanpak werkvoorraad bodemverontreinigingen Dordrecht
SO/2007/7553
Verwante
stukken
497 .497 Raadsinformatiebrief inzake gemeentelijke verklaringen deelname Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur
MO/2007/3811

Verwante
stukken
498 .498 Voordracht tot benoeming van een bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
MO/2007/3534

Verwante
stukken
499 .499 Proces-/Parkmanagement en veiligheid op het Leerpark
LP/2007/116
Verwante
stukken
500 .500 Raadsvoorstel inzake stand van zaken Lombardgebied
SO/2007/7824
Verwante
stukken
501 .501 Raadsinformatie inzake Benchmark Handhaving en Toezicht Openbare Ruimte
PD/2007/14487
Verwante
stukken
502 .502 Raadsinformatie inzake Evaluatie Stadswachten in de wijken 2007
PD/2007/14488
Verwante
stukken
503 .503 Raadsinformatiebrief vaststelling Rampenbestrijdingsplan Terminal Dordrecht
BRW/2008/1
Verwante
stukken
504 .504 Raadsinformatie over ‘Bewonersoordeel openbaar groen Dordrecht 2007’
SBH/2008/17
Verwante
stukken
505 .505 Raadsinformatiebrief aangaan Overeenkomst Easycount voor Passantentellingen
BIN/2008/20
Verwante
stukken
506 .506 Raadsinformatiebrief over deelname Dordrecht aan Nachtnet Brabant
SO/2008/40
Verwante
stukken
507 .507 Raadsinformatiebrief over agenda voor Jeugd en Gezin
MO/2008/103
Verwante
stukken
508 .508 Antwoordbrief aan de heer J.W. van Meel over de Zuidpolder
SO/08/294
Verwante
stukken
509 .509 Raadsinformatiebrief over de Kwaliteit van de Openbare Ruimte
SO/2008/39
Verwante
stukken
510 .510 Raadsinformatie over informatie- en verantwoordingsrelaties GRD
SBC/2008/53
Verwante
stukken
510 .510a Raadsinformatie inz. overdracht bevoegdheden aan de GR Drechtsteden
SBC/2008/267
Verwante
stukken
511 .511 Raadsinformatiebrief Gronduitgifte Business Resort Amstelwijck
SO/2008/364
Verwante
stukken
512 .512 Raadsvoorstel Startnotitie Definitiefase Dordtse Kil IV
SO/2008/274
Verwante
stukken
513 .513 Raadsinformatiebrief over voortgang Nota Zaalsportaccommodaties, uitbreiding verenigingshallen
MO/2008/1820
Verwante
stukken
514 .514 "Verkeersonveiligheid op de Groenmarkt e.o.:
a. Brief van mw. C. van Nieuwkasteele aan gemeenteraad en cc college van B&W d.d. 02-01-2008 (SO/2008/54 resp. 53)
b. Antwoordbrief van wethouder F.J. van den Oever aan mw. C. van Nieuwkasteele d.d. 15-01-2008" (SO/2008/234)
Verwante
stukken
515 .515 Tussenrapportage Rolluikenbeleid
SO/2008/316

Verwante
stukken
516 .516 Brief van de Raad van Bestuur van Stichting De Hoop d.d. 17 januari 2008 over de vergoeding van de kinderopvangkosten voor ouders die cliënt zijn bij De Hoop
MO/2008/132
Verwante
stukken
516 .516a Brief van wethouder over toezeggingen over De Hoop
MO/08/2254
Verwante
stukken
517 .517 Inzet Locatiegebonden Subsidies voor extra Stimulans Woningbouw voor 2010
SO/2008/570
Verwante
stukken
518 .518 Kopie van het antwoord van het college op de brief van de heer Van Stokkom over beweegbare drempels op de Van Baerlestraat
SO/2008/600
Verwante
stukken
519 .519 Kopie van het antwoord van het college op een brief van de VERONTRUSTE DUBBELDAMMERS over behoud leefbaarheid in de wijk
SO/07/7790


Verwante
stukken
519 .519a Antwoord van het college op de tweede brief namens de Verontruste Dubbeldammers over de leefbaarheid in Dubbeldam
SO/2008/1496
Verwante
stukken
519 .519b. Wijkvreemd verkeer Dubbeldam (kentekenonderzoek)
Verwante
stukken
519 .519c Derde brief van de Verontruste Dubbeldammers over de verkeersveiligheid in hun wijk
SO/2008/2685
Verwante
stukken
520 .520 Raadsinformatiebrief over onderzoek overgang basisonderwijs – voortgezet onderwijs
MO/2008/364

Verwante
stukken
521 .521 Verordening Rechtspositie Wethouders Dordrecht
ST/2008/346
Verwante
stukken
522 .522 Raadsinformatie Inkomensmonitor Dordt-West
SO/2008/367
Verwante
stukken
523 .523 Raadsinformatie Evaluatie Servicenormen 2007 + nieuwe set Servicenormen 2008
Verwante
stukken
524 .524 Kopie antwoord aan mw. E. Hamersma over parkeerproblemen bij het ASZ
PM/2008/245
Verwante
stukken
525 .525 Raadvoorstel Krediet onderzoek trillingshinder Wijnstraat
SO/2008/867
Verwante
stukken
525 .525a Raadsinformatie over trillingshinder Wijnstraat
SO/2008/6835
Verwante
stukken
526 .526 Intrekken Verordening regelende de tarieven en voorwaarden voor de verhuringen van gebouw Kunstmin
CULT/CB/2008/126
Verwante
stukken
527 .527 Raadsinformatiebrief over ontwikkeling pilotproject leer-werk-leefaanpak
MO/2008/428
Verwante
stukken
528 .528 Begrotingswijziging 2006, jaarrekening 2006, begrotingen 2007 en 2008 van Weg van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil
SBH/2008/704
Verwante
stukken
529 .529 Raadsvoorstel Stadswerven: Feitenrelaas en Verschillenanalyse
SBC/2008/196
Verwante
stukken
529 .529a Brief van wethouder J.W. Spigt, mede namens wethouder F.J. van den Oever, met een overzicht v. vragen en antwoorden omtrent de Stadswerven
Verwante
stukken
529 .529b Aanvullende informatie en aanvullende vragen en antwoorden met betrekking tot de Stadswerven
Verwante
stukken
529 .529c Raadsinformatiebrief over Procesagenda De Stadswerven
SBC/2008/442
Verwante
stukken
529 .529d Raadsvoorstel inzake notitie 'Ambities en uitgangspunten Stadswerven 2005-2008'
(PM//2008/1304)
Verwante
stukken
529 .529e Verslag spoeddebat stichting DE STAD over Nautisch Centrum Stadswerven op 15 juli 2008 Verwante
stukken
529 .529f Diverse nagekomen stukken m.b.t. Stadswerven:
1. Raadsvoorstel over claims Stadswerven d.d. 26 augustus 2008
2. Brief van Stichting Stadswerf Dordrecht d.d. 27 augustus 2008 met nadere informatie over haar plan m.b.t. Nautisch Kwartier
3. Brief van wethouder Spigt namens het college over kosten opname Nautisch Kwartier in Stadswerven d.d. 2 september 2008
4. Contra-expertiserapport inzake haalbaarheid van een Nautisch Kwartier d.d. 5 september 2008
1. PM/2008/1819
3. BW/2008/106
Verwante
stukken
529 .529g Nadere briefwisseling van Stichting Stadswerf Dordrecht met de gemeenteraad over het Nautisch Kwartier Stadswerven:
1. Brief van 5 september 2008, kenmerk: SWV/2008/35, ingekomen stuk raad 23 september 2008, nummer 2d
2. Brief van 8 september 2008, kenmerk: SWV/2008/34, ingekomen raad 23 september 2008, nummer 2e
Verwante
stukken
529 .529h Raadsinformatiebrief over procesagenda Stadswerven 2e helft 2008 / begin 2009
PM/2008/2057
Verwante
stukken
530 .530 Brief aan partij voor de dieren over dierenwelzijn in het circus
SBH/08/682
Verwante
stukken
531 .531 Antwoordbrief van het college op vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad van de fractie van B.V. DORDT over verzorging van dieren in de Dordtse parken
SBH/2008/485
Verwante
stukken
532 .532 Raadsvoorstel wensen en bedenkingen transactie Zuidendijk
SO/2008/1045
Verwante
stukken
533 .533 Proceskalender Sturingscyclus 2008/2009
SBC/2008/224
Verwante
stukken
534 .534 Informatie over afspraken bestuursconferentie Veiligheidsregio december 2007
BW/2008/31
Verwante
stukken
535 .535 Kopie van brief aan Big Rivers over A+ status
BIN/2008/35

Verwante
stukken
536 .536 Kopie brief aan Horeca Nederland over het initiatief van de actiegroep "Vroeg op Stap"
PD/2008/23
Verwante
stukken
537 .537 Raadsinformatiebrief over Productiehuis DORDT
CULT/CB/2008/143
Verwante
stukken
538 .538 Raadsvoorstel eerste wijziging Drinkwaterverordening
SBH/TBH/HVB/2008/46
Verwante
stukken
539 .539 Raadsvoorstel Bellevue
SO/2008/1401
Verwante
stukken
540 .540 Regiokamer 18 maart 2008 Verwante
stukken
540 .540a Regiokamer 13 mei 2008
Verwante
stukken
540 .540b Regiokamer 10 juni 2008 Verwante
stukken
540 .540c Regiokamer 16 september 2008 Verwante
stukken
540 .540e Regiokamer 9-12-2008 Verwante
stukken
541 .541 Raadsinformatie inzake vorming intern gemeentelijk Sportbedrijf
SR/2008/181
Verwante
stukken
542 .542 Raadsinformatiebrief Uitvoeringsregels Parkeervergunningen Nieuwbouw
SO/2008/1593
Verwante
stukken
543 .543 Raadsinformatiebrief Milieujaarverslag gemeente Dordrecht
SO/2008/1405
Verwante
stukken
544 .544 Raadsvoorstel vaststellen Milieuprogramma 2008 en beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. Bodemsanering
SO/2008/1406
Verwante
stukken
545 .545 Wensen en bedenkingen realiseringsovereenkomst Lanen van Oranje (HTS-locatie)
SO/2008/1589
Verwante
stukken
546 .546 Informatiebrief van projectmanager Maasterras aan bewoners en bedrijven over actuele SvZ Maasterras
PM/2007/2972
Verwante
stukken
547 .547 Externe Veiligheid Spoorzone
PM/2008/679
Verwante
stukken
547 .547a Inlichtingen inzake Externe Veiligheid Spoorzone
PD/08/1817
Verwante
stukken
548 .548 Jaarverslag 2007 Rekenkamer
RK/2008/07
Verwante
stukken
549 .549 Raadsinformatiebrief procedure eenrichtingsverkeer Zuidendijk
SO/2008/1848
Verwante
stukken
550 .550 Raadsvoorstel opnieuw Vaststellen Stratenbeloop Stadspolder
SO/2008/1849
Verwante
stukken
551 .551 Raadsinformatiebrief over VOG vrijwilligers in de sport
MO/2008/741
Verwante
stukken
552 .552 Voorbereidingsbesluit 'Speelruimte Wielhovenstraat'
SO/2008/2036
Verwante
stukken
553 .553 Raadsinformatiebrief over bouwvergunning Cruyff Court Stadspolders
SBH/2008/71311
Verwante
stukken
554 .554 Raadsvoorstel “van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak”
SBH/2008/1239
Verwante
stukken
555 .555 Vragen fractie BVD over DIA en integratiebeleid Dordrecht
MO/2008/793
Verwante
stukken
556 .556 Raadsinformatiebrief gronduitgifte Business Resort Amstelwijck
SO/08/2368
Verwante
stukken
557 .557 Raadsinformatie over parkeermaatregelen Lijnbaangebied
SO/08/1848
Verwante
stukken
558 .558 Projectkosten Stedenbanden
SBC/2008/335
Verwante
stukken
559 .559 Raadsinformatiebrief over jongeren en straatcultuur (ISH-pilot Dordrecht)
MO/2008/933
Verwante
stukken
560 .560 Notitie onderwerpkeuze onderzoeksplan Rekenkamer 2008/2009
RK/2008/12
Verwante
stukken
561 .561 Voorbereidingsbesluit ‘Gebied Oostpoort e.o.‘
SO/2008/2557
Verwante
stukken
562 .562 Actualisatie Normenkader 2007
SBC/2008/345
Verwante
stukken
563 .563 Raadsinformatiebrief over evaluatie overlastgevende panden 2007 en tussenrapportage illegale kamerverhuur
PD/2008/1699
Verwante
stukken
564 .564 Dordtse aanpak, de verlenging: Burgers aan Zet!
SBC/2008/379
Verwante
stukken
565 .565 Sociaal Programma 2008-2009 Nieuw Krispijn
MO/2008/990
Verwante
stukken
566 .566 Voortgang innovatietraject Openbare Bibliotheek
MO/2008/989
Verwante
stukken
567 .567 Beleid Verkeersregelinstallaties
SO/2008/1590
Verwante
stukken
567 .567a Uitvoeringsprogramma Verkeersregelinstallaties
SO/2008/2553
Verwante
stukken
568 .568 Raadsinformatiebrief Motie Tijdelijk gebruik Vastgoed
VGB/2008/116
Verwante
stukken
569 .569 Subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden
MO/2008/373
Verwante
stukken
570 .570 Benoemen Parkeerterrein Energiehuis en aanpassen stratenbeloop Lijnbaan en Noordendijk
SO/2007/2755
Verwante
stukken
571 .571 Raadsinformatie over rotonde kruispunt Spuiboulevard – Johan de Wittstraat
SO/2008/2921
Verwante
stukken
572 .572 Raadsvoorstel havenverordening Dordrecht
SBH/TBH/HVB/2008/68
Verwante
stukken
573 .573 Regulering kamerverhuur, vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening en briefwisseling over kamerverhuur
SO/2008/2363
Verwante
stukken
573 .573a Raadsinformatiebrief Regulering Kamerverhuurbeleid
SO/2008/3770
Verwante
stukken
574 .574 Raadsinformatiebrief inzake aanbestedingsbeleid Drechtsteden
SBC/2008/457
Verwante
stukken
575 .575 Raadsinformatiebrief doorontwikkeling Huisstijl
SBC/2008/455
Verwante
stukken
576 .576 Studie varianten gratis openbaar vervoer Verwante
stukken
576 .576a Raadsinformatie over amendement gratis OV in Dordrecht en motie werven subsidie
SO/2008/6579
Verwante
stukken
576 .576b Raadsvoorstel amendement gratis OV in Dordrecht en motie werven subsidie
SO/2008/6733
Verwante
stukken
577 .577 (Her)benoeming van drie bestuursleden van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht (bevoegd gezag van het Stedelijk Dalton Lyceum)
Verwante
stukken
578 .578 Jaarrekeningen en begrotingen Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht (Stedelijk Dalton Lyceum)
MO/2008/988
Verwante
stukken
579 .579 Antwoordbrief aan mevrouw E. Dingemanse over de huisvesting van geestelijk gehandicapten aan de Amazone 3 en 4
MZHZ/2008/533
Verwante
stukken
580 .580 Aanstellen van een nieuwe Welstands- en Monumentencommissie
SO/2008/3199
Verwante
stukken
581 .581 Jaarverslag 2007

Link naar Jaarverslag 2007
Verwante
stukken
582 .582 Burgerjaarverslag 2007 Verwante
stukken
583 .583 Jaarverslag Klachten 2007
SBC/2008/526
Verwante
stukken
584 .584 Concept begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
SBC/2008/525
Verwante
stukken
584 .584a Aanvullende informatie betreffende concept begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
BDR/2008/443
Verwante
stukken
585 .585 Raadsinformatiebrief over de uitvoering van de motie verlichting fietspaden
SBH/2008/2153
Verwante
stukken
586 .586 Jaarrekening 2007 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Verwante
stukken
587 .587 Raadsinformatie over verkeersveiligheidsbeleid in Dordrecht
SO/2008/3599
Verwante
stukken
588 .588 Raadsinformatiebrief inzake voortgang van het Uitvoeringsoffensief
SBC/2008/560
Verwante
stukken
589 .589 Overzicht geldende bestemmingsplannen
SO/2008/2990
Verwante
stukken
590 .590 Afschrift brief aan de Stichting Natuur- en Milieu en de Provinciale
Milieuorganisaties over energiebesparing in de openbare verlichting
SBH/TBH/EC-2366
Verwante
stukken
591 .591 Krediet fly-over N3/A16 en verbreding Mijlweg
SO/2008/3591
Verwante
stukken
592 .592 Krediet uitbreiding en renovatie Dordrechts Museum
PM/2008/1154
Verwante
stukken
593 .593 Vaststellen Plan van Scholen 2009-2011 t.b.v. islamitische basisschool Ikra
MO/2008/1352
Verwante
stukken
594 .594 Raadsvoorstel aankoop parkeergarages Gezondheidspark
SO/2008/3598
Verwante
stukken
595 .595 Raadsinformatiebrief inzake Onderwijsmonitor 2006/2007
MO/2008/395
Verwante
stukken
596 .596 Raadsvoorstel Jaarrekening 2007 en Begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Gevudo
SBH/2008/2284
Verwante
stukken
597 .597 Kadernota 2009
SBC/2008/545
Verwante
stukken
597 .597a Wethoudersbrief over herijking Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), stand van zaken per wijk, als aanvullende informatie bij de Kadernota 2009
MO/2008/1595
Verwante
stukken
598 .598 Raadsinformatiebrief Ontwikkelplan Grondbedrijf Dordrecht
SO/2008/3597
Verwante
stukken
599 .599 Aanvraag krediet besteksvoorbereiding en aanbesteding doortrekken Copernicusweg
SO/2008/3771
Verwante
stukken
600 .600 Raadsinformatie over het verkopen van het perceel Achterweg 4
VGB/2008/208
Verwante
stukken
601 .601 Bekrachtiging Realisatiestrategie Ruimte geven
GRIF/2008/497
Verwante
stukken
602 .602 Raadsinformatie over het afsluiten van het krediet t.b.v. de bouw van het Stadsdepot
CULT/CB/2008/364
Verwante
stukken
603 .603 Raadsinformatie offertetraject Welzijn 2009-2012
MO/2008/1429
Verwante
stukken
604 .604 Raadsvoorstel wijziging begroting 2008 door 4 verzamelwijzigingen
SBC/2008/564
Verwante
stukken
605 .605 Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil
SBH/2008/1965
Verwante
stukken
606 .606 Onderzoeksplan 2008 Rekenkamer Dordrecht
Verwante
stukken
607 .607 Concept-begroting 2009 Regio Zuid-Holland Zuid
SBC/2008/623
Verwante
stukken
608 .608 Ontwerp-jaarrekening 2007 Regio Zuid-Holland Zuid
SBC/2008/622
Verwante
stukken
609 .609 Raadsinformatie over Organisatieontwikkeling en Kwaliteit 2008 – 2010
SBC/2008/621
Verwante
stukken
610 .610 Raadsinformatiebrief over besluitvormingsprocedure hondenuitlaatvoorzieningen De Hoven
SBH/2008/2555
Verwante
stukken
610 .610a Raadsinformatiebrief over hondenuitlaatvoorzieningen De Hoven
SBH/2008/3492
Verwante
stukken
611 .611 Raadsinformatiebrief over de aanleg van een legale graffitimuur
SBH/2008/2560
Verwante
stukken
611 .611a Raadsinformatiebrief over de aanleg van een legale graffitimuur, definitief besluit
SBH/2008/3412
Verwante
stukken
612 .612 Antwoordbrief aan MDS Buitenreclame over buitenreclame in Dordrecht
SB/BEL-2582
Verwante
stukken
613 .613 Raadsinformatiebrief notitie `Participatie allochtone vrouwen’
MO/2008/1485
Verwante
stukken
614 .614 Raadsinformatiebrief motie schadeverhaal
SBH/2008/2636
Verwante
stukken
615 615. Raadsvoorstel subsidieverordening speeltuinwerk en scouting en kwaliteitsregels voor speeltuinwerk en scouting
MO/2008/1554
Verwante
stukken
616 .616 Sociaal programma Crabbehof 2008-2009
MO/2008/1573
Verwante
stukken
618 .618 Raadsinformatiebrief "Duaal in Dordt"
PM /2008/1216
Verwante
stukken
619 .619 Raadsinformatiebrief inzake niet-plaatsing op Gemeentelijke Monumentenlijst van voormalig politiebureau Nassauweg 2
SO/2008/4179
Verwante
stukken
619 .619a Raadsinformatiebrief inzake verzoek tot plaatsing van voormalig politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst
SO/2008/6284
Verwante
stukken
620 .620 Raadsinformatie Jaarverslag 2007 Wet Kinderopvang
MO/2008/1572
Verwante
stukken
621 .621 Voorbereidingsbesluit Tongplaat en Louisa- en Cannemanspolder
SO/2008/4177
Verwante
stukken
622 .622 Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan ‘De Nieuwe Dordtse Biesbosch’
SO/2008/3596
Verwante
stukken
623 .623 Raadsinformatiebrief over uitgifte in erfpacht van een terrein aan de Kilkade aan Geka Bouw BV
SO/2008/4178
Verwante
stukken
624 .624 Raadsinformatiebrief jaarplan handhaving 2008.
PM/2008/1483
Verwante
stukken
625 .625 Raadsinformatiebrief project Veilig Opgroeien in Dordrecht
MO/2008/1708

Verwante
stukken
626 .626 Raadsvoorstel kredietaanvraag Businesscase restwarmte
PM/2008/1565
Verwante
stukken
627 .627 Opheffen nevenvestiging obs. Dubbeldam
(MO/2008/1837
Verwante
stukken
628 .628 Raadsvoorstel Krediet herstel voegwerk Kademuren
SBH/08/2943
Verwante
stukken
629 .629 Raadsinformatie Bevolkingsprognose Dordrecht per wijk 2007-2020
SBC/2008/661
Verwante
stukken
630 .630 Raadsinformatiebrief over Actieplan 'Gewoon Doen'
MO/2008/1784
Verwante
stukken
631 .631 Afschrift van brief aan de heer Van der Waal over stankincident binnenvaartschip
SO/2008/4367
Verwante
stukken
632 .632 Raadsinformatie “Toekomst van Dordrecht, Dordtse Dialogen”
SBC/2008/685
Verwante
stukken
632 .632a Brief van de directeur SBC met aanvullende informatie over Dordtse Dialogen
Verwante
stukken
633 .633 Intrekken Medezeggenschapsverordening
SBC/2008/662

Verwante
stukken
634 .634 Raadsvoorstel Krediet t.b.v. Oeverconstructie Handelskade
SBH/08/2845
Verwante
stukken
635 .635 Raadsinformatiebrief fusie bibliotheken DRAZ
MO/2008/1773
Verwante
stukken
636 .636 Kopie van de antwoordbrief op de e-mail van 5 juni 2008 van de bewoners van Grimaldihof 14 t/m 23
PM/08/1541
Verwante
stukken
637 .637 Afschrift antwoord college m.b.t. brief dhr. J.A.J. de Witte – van Leeuwen over homo-emancipatiebeleid
MO/2008/1659
Verwante
stukken
638 .638 Raadsinformatiebrief voortgang programma Democratie
CULT/CB/2008/438
Verwante
stukken
639 .639 Interimnota 2008
SBC/2008/704
Verwante
stukken
640 .640 Afschrift brief aan de heer A. den Dekker over deelname aan pilot grondwaterherstel
SBH/THB/WOW/3329
Verwante
stukken
641 .641 Afschrift brief aan de heer J.A.Kieboom over speelplaats achter Kinkelenburg 177
SBH/2008/3192
Verwante
stukken
642 .642 Afschrift brief aan de BVFP over riolenrenovatie Reeweg Oost e.o.
SBH/THB/WOW/2915
Verwante
stukken
643 .643 Jaarrekening 2007 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht
MO/2008/1932
Verwante
stukken
644 .644 Raadsvoorstel 4e wijziging Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
SO/2008/5260
Verwante
stukken
645 .645 Jaarstukken Wegschap Tunnel Dordtse Kil
SBH/2008/3493
Verwante
stukken
646 .646 Krediet afronding herinrichting woonomgeving Bleijenhoek
SO/2008/5457
Verwante
stukken
647 .647 Staat van de gemeentelijke ICT
SBC/2008/803
Verwante
stukken
647 .647a Beantwoording openstaande vragen over Staat van de gemeentelijke ICT
SBC/2008/925
Verwante
stukken
648 .648 Antwoordbrief aan mw. N. Butter- Ros
PM/2008/117
Verwante
stukken
649 .649 Raadsinformatiebrief over Riedijkshaven
PM/2008/1776
Verwante
stukken
650 .650 Krediet Hof 10-12 t.b.v. de programmering van Erfgoedcentrum DiEP
CULT/SA/2008/429
Verwante
stukken
651 .651 Wensen en bedenkingen gronduitgifte Moskee Wielwijk
SO/2008/5258
Verwante
stukken
652 .652 Antwoordbrief aan omwonenden inzake bewonen door anti-kraak-organisatie van de panden Museumstraat 32 t/m 38
PM/2008/1512
Verwante
stukken
653 .653 Benoemen Ternatestraat en opnieuw vaststellen stratenbeloop Reeland
SO/2008/5732
Verwante
stukken
654 .654 Vaststellen woonplaatsbesluit Dordrecht
SO/2008/5731
Verwante
stukken
655 .655 Raadsinformatiebrief inzake de extra investeringslijst leefbaarheid en veiligheid
SBH/2008/3703
Verwante
stukken
656 .656 Raadsinformatiebrief inzake Charter Wielwijk en Crabbehof en financieel akkoord
MO/2008/1342
Verwante
stukken
657 .657 Raadsinformatiebrief inzake onderhoud speelvoorzieningen 2008
SBH/2008/3702
Verwante
stukken
657 .657a Overzicht van de 402 speelplekken in Dordrecht inclusief het jaar van aanleg c.q. renovatie Verwante
stukken
658 .658 Raadsinformatiebrief over programma Hofkwartier
CULT/2008/471
Verwante
stukken
659 .659 Beslissingen op bezwaar tegen bouwvergunning dakopbouw Meranti 167
MZHZ/2008/700, 701, 702 en 703
Verwante
stukken
660 .660 Programmabegroting 2009 en Meerjarenbegroting 2010-2012 Verwante
stukken
661 .661 Raadsinformatiebrief over ondertekening convenant minister Plasterk over homo-emancipatie
MO/08/2262
Verwante
stukken
662 .662 Raadsinformatie samenstelling beroeps- en bezwaarcommissie
SBC/2008/911
Verwante
stukken
663 .663 Raadsvoorstel Multifunctionele Stadsboerderij
NMC/2008/27
Verwante
stukken
664 .664 Beantwoording motie Reïntegratie ouderen op de arbeidsmarkt
MO/08/1251
Verwante
stukken
665 .665 Wensen en bedenkingen grondtransacties fam. P.G. van Pelt
SO/2008/5929
Verwante
stukken
666 .666 Informatie over handelwijze politie met identiteitsgegevens
BW/2008/116
Verwante
stukken
667 667. Antwoordbrief Orde der Augustijnen Provincialaat
cult/cbk/2008/40
Verwante
stukken
668 .668 Schoolverlaten: Beleid en aanpak in de periode 2008-2011
MO/2008/2264
Verwante
stukken
669 .669 Raadsvoorstel Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
(SO/2008/6104)

Verwante
stukken
670 .670 Raadsinformatiebrief inzake Samen de buurt mooier maken
(SBH/2008/4073)
Verwante
stukken
671 .671 Wijzigingsvoorstel GR Drechtsteden
SO/2008/6104

Verwante
stukken
672 .672 Raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen inzake verkoop Marslaan 34
VGB/2008/483
Verwante
stukken
673 .673 Wensen en bedenkingen huurovereenkomst Hofkwartier
PM/2008/2124
Verwante
stukken
674 .674 Raadsinformatiebrief inzake herziening schadeloosstelling Sauna Bogers
SO/2008/6282
Verwante
stukken
675 .675 Raadsinformatie over brandveiligheid samenleving (Community Safety)
PD/2008/2541
Verwante
stukken
676 .676 Raadsinformatie over Jaarverslag Handhaving 2007
PM/2008/2113
Verwante
stukken
677 .677 Raadsinformatiebrief Rapportage Actieprogramma Integratie 2007-2008
MO/08/2402
Verwante
stukken
678 .678 Raadvoorstel verordening Cliëntenparticipatie Wsw
MO/2008/2205
Verwante
stukken
679 .679 Raadsvoorstel gemeentelijk standpunt beleidsplan "Ondergedompeld in de Biesbosch"
MO/2008/2401
Verwante
stukken
680 .680 Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw
MO/2008/2204
Verwante
stukken
681 .681 Raadsinformatiebrief over borgstelling tweede Oranje Wit Hal
SBC/2008/1055
Verwante
stukken
682 .682 Raadsinformatie voorontwerp bestemmingsplan 'Herziening zone industrielawaai Groote Lindt / Dordt West'
SO/2008/6424
Verwante
stukken
683 .683 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit polder Jongeneele Ruigt
SO/2008/6436
Verwante
stukken
684 .684 Raadsvoorstel Beheersverordening Essenhof
ESH/2008/98
Verwante
stukken
684 .684a Heffingsverordening Essenhof 2009 en bijbehorende tarieventabel
ESH/2008/107
Verwante
stukken
685 .685 Raadsinformatiebrief inzake jongerenparticipatie
MO/2008/2404
Verwante
stukken
686 .686 Raadsinformatie over integrale wegennota
SBH/2008/4268
Verwante
stukken
687 .687 Raadsinformatiebrief inzake Jongerenmonitor 2007
MO/2008/2530
Verwante
stukken
688 .688 Raadsinformatie maatregelenpakket Europese Kaderrichtlijn Water
SBH/2008/4426
Verwante
stukken
689 .689 Raadsvoorstel inzake overzicht compensatieclaims (geheim)
SO/2008/6599
Verwante
stukken
690 .690 Raadsinformatiebrief over wildplakken en handhaving
SBH/2008/4424
Verwante
stukken
691 .691 Startnotitie toets doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Dordrecht Verwante
stukken
692 .692 Raadsinformatiebrief inzake Vogelbuurt
MO/2008/2526
Verwante
stukken
693 .693 Raadsinformatiebrief over Kunstmin en middenzaal Energiehuis
CULT/CB/2008/532

Verwante
stukken
694 .694 Raadsinformatiebrief bereikbaarheid Oostrand; studie naar de verkeersafwikkeling Provincialeweg
SO/2008/6578
Verwante
stukken
695 .695 Raadsinformatiebrief over motie benutten onderbesteding minimabeleid
MO/2008/2527

Verwante
stukken
696 .696 Raadsinformatiebrief Voorontwerp bestemmingsplan ‘Historische Binnenstad’
SO/2008/6575
Verwante
stukken
697 .697 Raadsinformatiebrief inlichtingen Motie onderzoek kortingspas
MO/2008/2528
Verwante
stukken
698 .698 9-Maandsrapportage
SBC/2008/1074
Verwante
stukken
699 .699 Antwoordbrief aan de heer J. van Meel over het voorkeursrecht Zuidpolder
SO/2008/6861
Verwante
stukken
700 .700 Voorbereidingsbesluit Amstelwijckweg 2a en 2b
SO/2008/6798
Verwante
stukken
701 .701 Voorbereidingsbesluit kade Mallegat
SO/2008/6799
Verwante
stukken
702 .702 Voorbereidingsbesluit Burgemeester de Raadtsingel
SO/2008/6801
Verwante
stukken
703 .703 RV Jaarstukken Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch
MO/2008/2648
Verwante
stukken
704 .704 Kredietaanvraag uitvoering verbetering toegankelijkheid OV
SO/2008/6728
Verwante
stukken
705 .705 Wijziging verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht
SO/2008/6728
Verwante
stukken
706 .706 Informatiebrief werkgeverschap combinatiefuncties in de sport
MO/08/2723/rb2/se
Verwante
stukken
707 .707 Raadsinformatiebrief Voorontwerp bestemmingsplan ‘Gebied Oostpoort e.o.’
SO/2008/6983
Verwante
stukken
708 .708 Raadsvoorstel herinrichting Spuiweg
SO/2008/6984
Verwante
stukken
709 .709 Aanpassing masterplan, herijking grex en actualisatie risicomanagement Gezondheidspark
PM/2008/2277
Verwante
stukken
710 .710 Raadsinformatiebrief inzake beleid en maatregelen huisvuilinzameling via minicontainers
SBH/2008/4603
Verwante
stukken
711 .711 Raadsinformatiebrief inzake jaarverslagen welstand 2007
SO/2008/6797
Verwante
stukken
712 .712 Raadsvoorstel herziening CBS Wijk en buurtindeling gemeente Dordrecht per 01-01-2009
SBC/2008/1112
Verwante
stukken
713 .713 Raadsinformatiebrief inzake (mogelijke) gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeente Dordrecht
SBC/2008/1075
Verwante
stukken
714 .714 Legesverordening 2009
SBC/2008/1160
Verwante
stukken
715 .715 Diverse belastingverordeningen 2009
SBC/2008/1159
Verwante
stukken
716 .716 Raadsvoorstel wijziging Begroting 2008 door drie (3) verzamelwijzigingen
SBC/2008/1156
Verwante
stukken
717 .717 Benoeming bestuursleden openbaar voortgezet onderwijs:
a. Herbenoeming voorzitter en bestuurslid Stichting Johan de Witt-gymnasium
MO/2008/2578, bup.08.023
b. Benoeming nieuwe voorzitter Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht
MO/2008/2861

Verwante
stukken
718 .718 Intrekken Verordening onderwijs aan zieke kinderen
MO/2008/2760
Verwante
stukken
719 .719 Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2009)
MO/2008/2759
Verwante
stukken
720 .720 Wijzigen Subsidieverordening godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs
MO/2008/2761
Verwante
stukken
721 .721 Raadsinformatiebrief inzake startnotitie Verkenning ontwikkeling brede scholen
MO/2008/2831
Verwante
stukken
722 .722 Raadsvoorstel definitieve vaststelling bedragen fractievergoeding 2007
GRIF/2008/995
Verwante
stukken
723 .723 Raadsinformatiebrief over Programma Cultuurparticipatie 2009-2012
MO/2008/2884
Verwante
stukken
724 .724 Intrekken verordening bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs Dordrecht
MO/2008/2885
Verwante
stukken
725 .725 Raadsinformatiebrief inzake uitvoeringsplan Wijkgericht werken
MO/2008/2839
Verwante
stukken
726 .726 Raadsvoorstel opdrachtverlening voor de controle van de Jaarrekening 2008
GRIF/2008/1010
Verwante
stukken
727 .727 Raadsvoorstel vaststellen controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2008
SBC/2008/1179

Verwante
stukken
 
 

Nieuwe voorraad vanaf 10-12-2008 t/m 17-19-2008
groslijstnrs.: 258d, 284f, 723 t/m 727
pdf Agenda concept=definitief vergadering  vrijdag 19 december 2008 agenda in pdf-formaat          
           
Besluitenlijst vergadering  vrijdag 19 december 2008 Besluit Verwante stukken vergadering  vrijdag 19 december 2008 Thema        

knop+Terug.png Print