Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt.
Als er een thema gekoppeld is aan het vergaderpunt, klik dan in de rechterkolom voor het betreffende thema.
Gemeentebestuur Logo Dordrecht
Nr. Dordrecht, 20 juni 2005
Stadsjaarverslag 2004
vergaderpunt onderwerp thema
0 Raadsvoorstel: Definitief concept jaarverslag 2004  
0 Gemeente Dordrecht Jaarverslag (Volledige Bundel)  
1 1. Algemeen
1.1 Missie
1.2 Dit is Dordrecht: werken aan een unieke stad
1.3 Samenstelling van het bestuur
1.4 Kerngegevens van de stad
1.5 Samenvatting financieel resultaat 2004
 
2 2. Beleidsverantwoording
2.1 Algemeen beleid en behaalde resultaten
2.2 Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Dordrecht/Drechtsteden
2.3 Grotestedenbeleid
2.4 Innovaties
 
3 3. Begrotingsprogramma's
3.1 beheer van de stad
3.2 veiligheid en handhaving
3.3 jongeren
3.4 ouderen
3.5 welzijn en sociale voorzieningen
3.6 cultuur en vrije tijd
3.7 werk en economie
3.8 wonen
3.9 burger en bestuur
3.10 gemeentelijke bedrijven
3.11 stadsposten en belastingen
 
4 4. Algemene dekkingsmiddelen
4.1 algemene dekkingsmiddelen
4.2 algemene uitkering
4.3 lokale heffingen
4.4 btw-compensatiefonds
 
5 5. Begrotingsparagrafen
A. risicomanagement en weerstandsvermogen
B. onderhoud kapitaalgoederen
C. financiering en treasury
D. bedrijfsvoeringsparagraaf
E. verbonden partijen
F. grondbeleid
 
6 6. Financiƫle verantwoording
6.1 Rekening van baten en lasten
6.2 Financiƫle positie en toelichting
6.3 SI en ISV
 
7 Deloitte - Rapport van bevindingen controle jaarrekening 2004  

           
           
Besluitenlijst vergadering  dinsdag 28 juni 2005 Besluit Commissiestandpunten vergadering  dinsdag 28 juni 2005 Commissiestandpunt verwante stukken vergadering  dinsdag 28 juni 2005 Thema      

knop+Terug.png Print