Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 16 december 2008
Agendapunt 11
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .662 Samenstelling Beroeps- en Bezwaarcommissie
Besluit De commissie is unaniem van mening dat raadsleden niet in de beroeps- en bezwaarcommissie moeten zitten. De commissie moet dusdanig zijn samengesteld dat de onafhankelijkheid zo goed mogelijk gewaarborgd is. Wel dient hierbij de voeling met de burger en de praktijk in het oog worden gehouden. De commissie moet geen op afstand staande zuiver juridisch orgaan worden. De portefeuillehouder zegt toe dat in de loop van 2009 het college met voorstellen komt die moeten leiden tot een commissie voor de beroep- en bijzondere bezwaarschriften waarin geen raadsleden zitting hebben. Voorts zullen de voorgestelde verbeterpunten worden uitgewerkt. Met ingang van de raadsperiode 2010-2014 zal deze vernieuwde commissie aan het werk gaan. De raadsinformatiebrief kan voor kennisgeving naar de raad.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Raadsinformatie samenstelling beroeps- en bezwaarcommissie

knop+Terug.png Print