Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 16 december 2008
Agendapunt 4
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Presentatie Holland Experience
Besluit Namens het programma Hollands Glorie presenteert de heer D.C.H. Verheijen het concept Holland Experience, een idee van Arcadis en DST. Hij geeft een toelichting op het verband met het programma Hollands Glorie, op de inhoud van de plannen, het verwachte effect daarvan en op de mogelijke vestigingsplaats op de Stadswerven. Vragen en opmerkingen van commissieleden worden door hem beantwoord. Hij zegt toe dat de presentatie beschikbaar wordt gesteld. Ook het door Arcadis verrichte onderzoek naar de meest geschikte vestigingsplaats wordt beschikbaar gesteld. De vertegenwoordigde fracties geven te kennen, graag gebruik te maken van het aanbod van een excursie naar de ‘Worldport Experience’ in Rotterdam.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
749 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 16 december 2008
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print