Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 2 december 2008
Agendapunt 6
Type Raadsvoorstel
Omschrijving 14.25 uur:
Marsroute time-out besluitvorming Hostel (180f) (nazending)
In vervolg op de bespreking in de adviescommissie op 25 november jl. bespreking van de door het college te zetten stappen op weg naar besluitvorming over de locatiekeuze op 1 februari 2009.
Besluit De wethouder zegt toe met een nieuw tijdschema (marsroute) te komen, waarin: de deskundigenbijeenkomst op 7 januari 2009 ligt voor het moment, dat de shortlist door het college wordt vastgesteld; als einddatum voor het proces is opgenomen de datum van de raad van 7 april 2009. Ten aanzien van de deskundigenbijeenkomst geeft hij aan dat het hier gaat om een toelichting op het concept van de hostel en verduidelijking over de doelgroep.
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
9277 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt

knop+Terug.png Print