Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 11 november 2008
Agendapunt 65
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beantwoording door het college: Wethouder J. Lagendijk
Besluit Wethouder Lagendijk beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen. De wethouder raadt aan de motie sociaal programma (M-3) aan te houden tot de bespreking van de actieprogramma’s wijkgericht werken. De beleidsnota “Burgers aan zet” over burgerparticipatie verschijnt in december. De wethouder zegt dat de notitie over de Kunstuitleen in het eerste kwartaal 2009 aan de raad wordt gestuurd. Hij geeft aan dat hij aan de hand van een haalbaarheidsstudie in januari met de raad over het filmhuis wil praten. Hij herhaalt zijn toezegging dat in december een voorstel met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren bij de raad ligt. Het college neemt de motie diversiteitsbeleid in ambtelijke organisatie (M-25) over. De moties over het Hofkwartier (motie M-2 en M-20) worden ontraden. De wethouder zegt nogmaals toe dat hij komt met een notitie waarin drie scenario’s worden uitgewerkt.
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
4702 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt

knop+Terug.png Print