Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 14 oktober 2008
Agendapunt 12
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .274b Overlast Binnenstad
Besluit Er is commissiebrede steun voor de verblijfsontzeggingenmaatregel die is getroffen, het voornemen een alcoholverbod in te stellen en het hieraan gekoppelde handhavingsbeleid. Met de spreekrechtbijdrage van de heer R.J. Kraaijeveld van Hemert op het voorafgaande Sprekersplein in het achterhoofd worden er tal van vragen gesteld en zorg- en aandachtspunten uitgewisseld. De belangrijkste aspecten zijn: de ernstige en toegenomen overlast voor bewoners, de enquêteresultaten van B.V. DORDT, de achtergrond en herkomst van de overlastgevers, de verantwoordelijkheidsvraag t.a.v. de gemeente en in het gebied gevestigde zorginstellingen, preventie w.o. dagbestedingsmogelijkheden versus repressie en fysieke maatregelen in de buurt. Wethouder Lagendijk beantwoordt de vragen en schetst de aanpak die gemeente en politie, mede met hulp van andere instellingen en buurtbewoners, proberen teneinde een gereguleerde situatie te creëren. Het gaat daarbij om een combinatie en mix van maatregelen op het gebied van preventie, technische maatregelen en repressie, waarin de commissie haar vertrouwen uitspreekt.De wethouder zegt toe begin 2009 te zullen rapporteren over de dan gehouden evaluatie van het toeleidingsteam ernstige overlastgevers. Bij die evaluatie wil hij ook expliciet kijken naar de dagbesteding en meer bijzonder ook naar de zogenaamde dagloonprojecten, die volgens de CDA-fractie in meerdere steden succesvol verlopen. De commissie is van oordeel dat de raadsinformatiebrief als kennisnamestuk voor de raadsvergadering kan worden geagendeerd.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Raadsinformatiebrief over overlastproblematiek Binnenstad

knop+Terug.png Print