Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 14 oktober 2008
Agendapunt 8
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .93b Antillianenprogramma
Besluit De commissieleden nemen na bespreking kennis van de raadsinformatiebrief inzake de Tussenrapportage Antillianenprogramma 2007-2008. Wethouder Spigt zegt toe de beleidsbrief van minister Vogelaar die een antwoord is op het rapport van de commissie Anderson over het Antillianenbeleid en de Antillengemeenten, zodra deze beschikbaar is via de griffie aan de commissie ter hand te stellen. De brief wordt voor agendering ter kennisname voorgedragen voor de gemeenteraad.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 RIB inzake Tussenrapportage 2007-2008 Antillianenprogramma

knop+Terug.png Print