Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 14 oktober 2008
Agendapunt 1
Type Raadsvoorstel
Omschrijving COLLEGECARROUSEL
Besluit Wethouder van Steensel licht toe hoe het staat met de gemeentelijke geldbeleggingen. Hij zet de feiten op een rij, geeft de risico's aan en hoe de gemeente daarmee omgaat, en legt uit wat de betekenis hiervan is voor de Dordtse begroting. Hij zegt toe dat het college hierover ook nog schriftelijk zal rapporteren aan de raad. Hij doet het aanbod de gemeentelijke treasurers een keer een presentatie te laten verzorgen over treasury. Wethouder van den Oever zegt, naar aanleiding van de herhaalde vraag (zie ook collegecarrousel 2 september 2008) van mevrouw de Smoker naar het totaalplaatje grondexploitatie voor de hele stad, toe dat dit overzicht volgende week ter geheime inzage bij de raadsgriffie zal liggen. Wethouder van den Oever beantwoordt de vraag van de heer Pols of er door de gemeente nog publicatieborden worden geplaatst in verband met de waterschapsverkiezingen in november 2008. Wethouder Spigt kondigt, naar aanleiding van de vraag van de heer Staat om een toelichting op de extra impuls van 50.000 euro die RTV Dordrecht tegemoet kan zien, aan dat de raad hier binnenkort over wordt geïnformeerd. Wethouder van den Oever beantwoordt de vraag van de heer Cobelens naar de aankleding van de nieuwe rotonde Spuiboulevard/Johan de Wittstraat. Wethouder van Steensel zegt, naar aanleiding van de vraag van mevrouw Ruisch inzake het laat informeren van de ondernemers op de Krommedijk over het uitstel van de rioleringswerkzaamheden daar, toe dit te zullen nagaan.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
32 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 14 oktober 2008
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print